Thị trường chứng quyền 07/06/2023: Tâm lý tích cực vẫn được duy trì


Thị trường chứng quyền 07/06/2023: Tâm lý tích cực vẫn được duy trì

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/06/2023, toàn thị trường có 30 mã tăng, 11 mã giảm và 10 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng mức mua ròng đạt 6,600 CW.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/06/2023, toàn thị trường có 30 mã tăng, 11 mã giảm và 10 mã tham chiếu.

Thị trường chứng quyền nhanh lẹ lấy lại sắc xanh sau khi chững lại một phiên. Ngoại trừ chứng quyền FPT, MSN, VPB, VNMHPG giao dịch ảm đạm thì các nhóm chứng quyền còn lại như ACB, MBB, STB, TCB, MWG, VHM, VRE… đều ghi nhận kết quả tăng xanh, với mức tăng phổ biến từ 10% trở xuống.

Các chứng quyền đáo hạn trong tháng 9 và tháng 11/2023 đang thu hút được sự quan tâm của dòng tiền khi lần lượt chiếm 36% và 34% thanh khoản toàn thị trường. trong khi đó, các chứng quyền đáo hạn tháng 6 và tháng 7/2023 chiếm chưa đến 2% thanh khoản thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

trọng lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên 06/06 đạt 15.21 triệu đơn vị, giảm 7.77%; giá trị giao dịch đạt 16.69 tỷ đồng, tăng 1.91% so với phiên 05/06. trong đó, CMWG2302 là mã dẫn đầu thị trường về trọng lượng, CHPG2227 dẫn đầu về giá trị giao dịch.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên 06/06 với tổng mức mua ròng đạt 6,600 CW. trong đó, CACB2301CMWG2302 là hai mã được mua ròng nhiều nhất.

công ty chứng khoán HSC hiện đang là tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường với 21 mã, theo sau là MBS với 7 mã, BSC với 6 mã, SSI với 6 mã, VCSC với 6 mã, ACBS với 4 mã, PHS với 1 mã.

Trong phiên 06/06, nhóm chứng quyền thuộc HSC chiếm 48.7% tổng trọng lượng giao dịch toàn thị trường, ACBS chiếm 20.7%, SSI chiếm 14.6%, VCSC chiếm 13.4%, BSC chiếm 2.1%, MBS chiếm 0.7%.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá thích hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 07/06/2023, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để thích hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn thích hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CVIB2301CTPB2301 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở thường sẽ càng lớn. Hiện CMBB2303CVIB2301 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng tư vấn Vietstock

FILI


— Nguồn lấy từ: Viet Stock —