Thêm 2 cá nhân bị UBCKNN phạt trong tuần qua


Tuần qua, UBCKNN công bố 2 quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 2 cá nhân. Cụ thể,

Ngày 31/01/2020 đã ban hành quyết định phạt đối với ông Đặng Hoàng Tuấn, một nhà đầu tư cá nhân có Địa chỉ ở số 317c/9 đường 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tổng số tiền 80 triệu đồng. trong đó:

-Phạt tiền 50 triệu đồng do ông Tuấn đã không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành. Cụ thể, ông Đặng Hoàng Tuấn đã mua 150.000 cổ phiếu DST của CTCP Đầu tư Sao Thăng Long vào ngày 13/5/2019, nâng tổng số cổ phiếu sở hữu từ 1.517.400 cổ phiếu lên 1.667.400 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch lớn hơn 5% trọng lượng lưu hành), trở thành cổ đông lớn của DST Tuy nhiên không báo cáo khi trở thành cổ đông lớn.

-Không chỉ vậy ông Tuấn còn bị phạt tiền 30 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Cụ thể, từ ngày 24/5/2019 đến 05/7/2019, ông Tuấn mua tổng cộng 738.000 cổ phiếu DST dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch liên tục vượt ngưỡng 1% trọng lượng cổ phiếu lưu hành của DST (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%, 7% và 8%) Tuy nhiên không báo cáo khi tỷ lệ sở hữu thay đổi vượt ngưỡng 1%.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/01/2020.

kế tiếp, ngày 04/02/2020, UBCKNN cũng ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Kim Ngọc Nhân, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP CMVietnam (mã chứng khoán CMS) số tiền 45 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Nhân đã giao dịch không đúng trọng lượng đã đăng ký và không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Kim Ngọc Nhân đăng ký mua 567.520 cổ phiếu CMS từ ngày 20/9/2019 đến ngày 18/10/2019; Tuy nhiên ông Nhân đã thực hiện giao dịch mua 676.000 cổ phiếu CMS và bán 108.480 cổ phiếu CMS trong khoảng thời gian từ ngày 23/9/2019 đến ngày 24/9/2019. Như vậy, ông Nhân đã thực hiện giao dịch không đúng trọng lượng đã đăng ký (mua vượt 108.480 cổ phiếu CMS so với trọng lượng đã đăng ký) và không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch bán 108.480 cổ phiếu CMS.

các quyết định trên đều có hiệu lực từ ngày ký.

Nam Hà

Theo Nhịp sống kinh tế


— Theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới