Thanh tra kết luận Quảng Trị bán trụ sở trái chỉ đạo của Thủ tướng


Thanh tra kết luận Quảng Trị bán trụ sở trái chỉ đạo của Thủ tướng

Thanh tra Chính phủ vừa chỉ rõ các sai phạm của tỉnh Quảng Trị liên quan đến việc bán đấu giá trụ sở Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh này.


Thanh tra kết luận Quảng Trị bán trụ sở trái chỉ đạo của Thủ tướng - Ảnh 1.

Khu đất trước đây là trụ sở của Chi cục Trồng trọt và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị – Ảnh: QUỐC NAM

Chiều 17-2, ở Quảng Trị, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố kết luận thanh tra việc quản lý, dùng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh này, trong đó chỉ rõ các sai phạm liên quan đến việc bán tài sản trên đất trụ sở Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.

Theo nội dung kết luận, Thanh tra Chính phủ xác định việc UBND tỉnh Quảng Trị cho phép bán đấu giá trụ sở sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về việc tạm dừng bán tài sản và chuyển nhượng quyền dùng đất là không thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Trị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với cá nhân, tổ chức liên quan đến việc bán trụ sở này. Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Quảng Trị thực hiện kết luận thanh tra bằng các kế hoạch cụ thể, gửi kết quả về Thanh tra Chính phủ để báo cáo.

Về việc này, đại diện UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã có bản giải trình. Theo đó, chủ trương bán đấu giá trụ sở của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật có trước khi có quyết định của Thủ tướng. sau khi có quyết định này, các cơ quan liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tiếp theo nữa thực hiện các bước còn lại của quy trình bán đấu giá trụ sở.

Thanh tra Chính phủ còn chỉ rõ nhiều sai phạm khác trong công tác quản lý, dùng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong kết luận thanh tra lần này. 

Cụ thể, việc chấp hành pháp luật về quản lý, dùng đất đai như công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch dùng đất của các huyện, thị xã, thành phố còn chậm, chất lượng chưa cao. một số công ty được giao, thuê đất Tuy nhiên thiếu năng lực, chậm đưa đất vào dùng gây lãng phí.

Việc UBND tỉnh giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để đầu tư cơ sở hạ tầng, bán đấu giá còn dàn trải.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu việc UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty CP đầu tư Tp.HCM được hưởng ưu đãi không đúng quy định theo nghị định số 108/2006/ND-CP của Chính Phủ ngày 22-9-2006; xác định giá trị tiền dùng đất không đúng quy định của Luật đất đai 2003, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 14,1 tỉ đồng.

Để xảy ra sai phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc các sở Tài chính, Tài nguyên – môi trường, Kế hoạch – đầu tư, chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị.

QUỐC NAM

Tuổi trẻ
— Phỏng theo VietStock —