Tháng 7, công ty thành lập mới tăng gấp rưỡi


Báo cáo kinh tế – xã hội vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy cả nước có gần 13.200 công ty thành lập mới trong tháng 7, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước. trong khi đó, công ty quay trở lại hoạt động đạt 2.300, giảm 53% so với cùng kỳ 2021. Ngoài ra, số công ty hoàn tất thủ tục giải thể đạt 1.767, tăng 22,5%.

Tháng 7, doanh nghiệp thành lập mới tăng gấp rưỡi - Ảnh 1.

Ảnh: Tổng cục Thống kê.

Tổng cục Thống kê lý giải giá nguyên chất liệu đầu vào và chi phí vận chuyển tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty trong tháng 7 vừa qua.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính chung 7 tháng, cả nước có 133.700 công ty đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,8% so với cùng kỳ 2021.

Ngoài ra, số công ty rút lui khỏi thị trường là 94.600, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm vừa qua. Như vậy, bình quân mỗi tháng có 13.500 công ty rút lui khỏi thị trường.

Theo Ngọc Hà

Người đồng hành


— Lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới