Tham vọng 2020 lãi 790 tỷ, quý đầu năm chưa có tiến triển khi tiếp sau đó lỗ gần 251 tỷ đồng


Thuỷ sản Hùng Vương (HoSE: HVG) ghi nhận tiếp sau đó lỗ 254 tỷ đồng trong quý đầu năm 2020. Chi tiết, doanh thu trong kỳ công ty đạt 731 tỷ đồng, giảm gần phân nửa so với quý 1/2019. trong đó, doanh thu xuất khẩu tiếp sau đó giảm 33% xuống còn316 tỷ đồng, doanh thu nội địa giảm mạnh 53% về 413 tỷ đồng.

Kinh doanh dưới giá vốn khiến HVG bị lỗ gộp 42 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) tăng 43% lên 70 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 57% lên 95 tỷ đồng, riêng trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 77 tỷ đồng.

Kết quả, HVG báo lỗ sau thế gần 251 tỷ, trong khi cùng kỳ có lãi hơn 21,5 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2019, tổng lỗ lũy kế HVG lên đến 1.743 tỷ đồng.

Đáng chú ý, HVG dự kiến trình kế hoạch doanh thu 12.524 tỷ đồng và lợi nhuận 790 tỷ đồng. trong đó, mảng chế biến cá đem về doanh thu và lợi nhuận cao nhất với lần lượt 6.292 tỷ và 315 tỷ đồng, sau đó là mảng thức ăn thủy sản và thức ăn chăn nuôi.

Thuỷ sản Hùng Vương (HVG): Tham vọng 2020 lãi 790 tỷ, quý đầu năm chưa có tiến triển khi tiếp sau đó lỗ gần 251 tỷ đồng - Ảnh 1.

ở kỳ ĐHĐCĐ thường niên sắp đến, HVG dự thông qua phương pháp cho công ty sản xuất chế biến và cung cấp nông nghiệp THADI nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 25% vốn mà không phải thực hiện chào mua công khai. Theo nội dung hợp tác chiến lược được ký vào ngày 9/1, THADI sẽ sở hữu 35% vốn HVG và nắm 65% vốn trong liên doanh giữa Hùng Vương và THADI phát triển mảng sản xuất heo giống. Tính đến nay, THADI đã sở hữu 24,28% vốn Hùng Vương, ứng với 53,9 triệu cổ phiếu.

Cùng với đó, công ty cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. Cơ cấu HĐQT ngày nay của Hùng Vương có 5 thành viên, trong đó, ông Dương Ngọc Minh là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới