Thalexim lãi ròng gần 105 tỷ đồng năm 2019, dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh âm gần 1,706 tỷ đồng


Thalexim lãi ròng gần 105 tỷ đồng năm 2019, dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh âm gần 1,706 tỷ đồng

Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP (Thalexim, UPCoM: TLP) ghi nhận lãi ròng gần 51 tỷ đồng trong quý 4/2019, hơn gấp rưỡi cùng kỳ. Tuy vậy, kết quả cả năm của đơn vị này vẫn đi lùi 12%, ở mức 105 tỷ đồng.


Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019 của TLP. Đvt: Tỷ đồng


Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của TLP

Quý 4/2019, TLP đạt doanh thu gần 2,877 tỷ đồng, giảm 23% so cùng kỳ. Mức sụt giảm chủ yếu từ doanh thu bán hàng (chiếm hơn 2,114 tỷ đồng).

Doanh thu tài chính quý 4/2019 thu hẹp mạnh đến 98% về mức 1 tỷ đồng, chủ yếu do giảm khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay. Tuy vậy, chi phí tài chính trong kỳ thể hiện chênh lệch giảm đến gần 128 tỷ đồng so với kỳ trước.

Do đó, dù gia tăng khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, TLP vẫn tăng trưởng 54% về lãi ròng, đạt gần 51 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh khả quan hơn trong 2 quý cuối năm vẫn không thể giúp TLP có một kết quả trọn vẹn. Lũy kế cả năm 2019, đơn vị này có doanh thu hơn 12,556 tỷ đồng và lãi ròng gần 105 tỷ đồng, lần lượt đi lùi 13% và 12% so với năm 2018. Như vậy, TLP đã thực hiện 84% kế hoạch doanh thu và nhích nhẹ 1% kế hoạch lãi trước thuế.

*Thalexim báo lãi ròng 9 tháng giảm 44% so với cùng kỳ

Tại thời điểm 31/12/2019, TLP có tổng tài sản hơn 8,021 tỷ đồng, giảm gần 18% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 4,614 tỷ đồng, giảm 34%; giá trị tài sản dài hạn chiếm hơn 3,407 tỷ đồng, tăng gần 26%.

Mức chênh lệch giảm tài sản ngắn hạn chủ yếu thể hiện ở các khoản tương đương tiền (giảm 878 tỷ đồng), các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (giảm gần 391 tỷ đồng), trả trước cho người bán (giảm 552 tỷ đồng), phải thu khác (giảm 334 tỷ đồng).

Khoản nợ phải trả của doanh nghiệp này cũng thu hẹp gần 28% về còn gần 4,923 tỷ đồng, chủ yếu do giảm khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Lũy kế cả năm, TLP ghi nhận lưu chuyển dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2019 âm gần 1,706 tỷ đồng (năm 2018 ghi âm 1,236 tỷ đồng). Mặt khác, dòng tiền thu được từ hoạt động tài chính thể hiện hơn 221 tỷ đồng, chênh lệch tăng 500 tỷ đồng. Kết thúc năm 2019, khoản tiền và tương đương tiền cuối của TLP đạt 670 tỷ đồng, giảm gần 57% so với con số năm trước.

Ngày 27/12/2019, phía TLP đã thực hiện phát hành 2,000 trái phiếu với kỳ hạn 48 tháng. Lượng trái phiếu này có tổng giá trị đạt 200 tỷ đồng (100 triệu đồng/trái phiếu), do Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) là trái chủ duy nhất.

Duy Na

FILI
— Bài viết lấy từ VietStock —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...