Thaiholdings lãi trước thuế tăng hơn 60% so với cùng kỳ


Trong ba tháng gần nhất, công ty này ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 210 tỷ đồng, giảm hơn 70% cùng kỳ năm trước. Do kinh doanh dưới giá vốn, lỗ gộp ghi nhận hơn 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động tài chính tăng trưởng cao hỗ trợ công ty này đảo ngược cục diện.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính mang lại hơn 224 tỷ đồng, tăng đột biến so với năm trước nhờ việc thoái vốn các khoản đầu tư và không còn ghi nhận chi phí lãi vay do đã trả hết nợ từ quý II.

Khoản lợi nhuận này hỗ trợ Thaiholdings bù đắp được chi phí phát sinh trong kỳ, dù chi phí quản lý công ty tăng lên mức 115 tỷ đồng. Kết quả là công ty này lãi trước thuế hơn 100 tỷ đồng, tăng 62% so với quý III năm trước.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, ngày 3/7, Thaiholdings đã chuyển nhượng 2 triệu cổ phần tại công ty cổ phần Bình Minh Group, công ty sở hữu dự án 11A Cát Linh, với giá trị chuyển nhượng 220 tỷ đồng. Sở hữu của Thaiholdings tại Bình Minh Group đến cuối quý III giảm xuống 18,55%, với tỷ lệ biểu quyết là 22,73%.

Trong quý này, tổng tài sản của Thaiholdings giảm hơn 1.600 tỷ đồng so với đầu năm. Giảm mạnh nhất là các khoản phải thu ngắn hạn, đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác. Đối ứng bên phần nguồn vốn, nợ phải trả của Thaiholdings giảm hơn 1.700 tỷ đồng, chủ yếu do công ty đã trả hết các khoản nợ vay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh chính của Thaiholdings cũng ở mức khiêm tốn. Doanh thu chưa đến một nửa so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng mạnh khiến công ty ghi nhận lợi nhuận gộp chỉ hơn 9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 263 tỷ.

Tuy nhiên, hoạt động tài chính và hoạt động khác lại tăng cao. Doanh thu tài chính tăng đột biến trong quý III hỗ trợ kết quả 9 tháng ghi nhận hơn 250 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính chỉ gần 38 tỷ. Lãi khác cũng mang về gần 267 tỷ đồng. Kết quả này hỗ trợ lãi ròng của Thaiholdings sau 9 tháng đạt gần 162 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, công ty Cổ phần Thaiholdings cũng đã hoàn tất cung cấp cổ phiếu để trả cổ tức trong tháng 9 này. Theo đó, 34.999.972 cổ phiếu được niêm yết bổ sung, nâng tổng giá trị cổ phiếu niêm yết của Thaiholdings lên 384.999.720.000 đồng .


— Lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới