Tăng trưởng GRDP của 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong quý 1/2022


Tăng trưởng trung bình của 5 thành phố trực thuộc Trung ương đạt 4,88%, thấp hơn mức bình quân của cả nước (5,03%).

Hà Nội có tổng mặt hàng trên địa bàn (GRDP) trong quý 1/2022 ước tăng 5,83% so với cùng kỳ năm trước. trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,39%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,61%; khu vực dịch vụ tăng 6,15%; thuế mặt hàng trừ trợ cấp mặt hàng tăng 4,92% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu của Hà Nội trong 3 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý 1/2022 ước đạt 12,7 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 3,6 tỷ USD, tăng 6,1% và kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 9,1 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, trong quý 1/2022, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Hà Nội tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 513,1 triệu USD.

Tăng trưởng GRDP của 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong quý 1/2022 - Ảnh 1.

tốc độ tăng trưởng của 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong quý 1/2022 (%). Nguồn: Cục thống kê các thành phố.

Tăng trưởng kinh tế của TP. Hồ Chí Minh đạt 1,88% trong quý 1/2022. Kinh tế – xã hội của thành phố có dấu hiệu phục hồi và khởi sắc qua các chỉ tiêu.

Trong 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của công ty đạt 11.878,6 triệu USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 17.382,5 triệu USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ước thực hiện 74.838 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Cùng với đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 406,6 triệu USD, giảm 40,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Hải Phòng là thành phố duy nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương có tốc độ tăng trưởng đạt 2 con số. Tổng mặt hàng trên địa bàn (GRDP) đạt mức tăng trưởng rất, đạt 10,04% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này cao hơn gấp 2 lần so với bình quân của cả nước (5,03%).

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,76 tỷ USD, tăng 10,67% so với cùng kỳ, bằng 21,81% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 3 đạt trên 8.184 tỷ đồng; trong đó thu nội địa đạt trên 2.690 tỷ đồng; quý 1 ước 24.926,49 tỷ đồng, bằng 23,6% dự toán thành phố giao.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 24/3/2022 thu hút 486,37 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) gồm cấp mới và điều chỉnh tăng vốn, bằng 51,67% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 19,45% kế hoạch.

Trong quý 1/2022, nền kinh tế TP. Đà Nẵng ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Đà Nẵng có GRDP ước tăng 0,89% so với cùng kỳ 2021. trong đó, công nghiệp và xây dựng tăng 1,96%, đóng góp 0,39 điểm phần trăm; thương mại và dịch vụ tăng 0,18% đóng góp 0,54 điểm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,6% đóng góp 0,04 điểm và thuế mặt hàng giảm 0,71% làm giảm 0,08 điểm.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Đà Nẵng trong quý 1/2022 ước đạt 823,4 triệu USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 495,8 triệu USD, tăng 29,8% và nhập khẩu đạt 327,6 triệu USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2021. Thế Bởi vậy, cán cân thương mại dự kiến sẽ đạt thặng dư 168,2 triệu USD.

Trong 3 tháng đầu năm, TP. Đà Nẵng đã thu hút được 6 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 2.644 tỷ đồng; 5 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 5,5 triệu USD.

TP. Cần Thơ có tốc độ tăng trưởng trong quý 1 đạt 5,75%. Trong 3 tháng đầu năm, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 46,48 tỷ đồng, bằng 9,30% so với dự toán thành phố giao, giảm 29,64% so với cùng kỳ.

Về hoạt động thu hút đầu tư, trong quý 1/2022, thành phố chưa thu hút được dự án mới, chấm dứt hoạt động 01 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 500.000 USD. đến nay, trên địa bàn thành phố có 84 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài do thành phố quản lý, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.052 triệu USD, ước vốn thực hiện khoảng 533,8 triệu USD.

https://cafef.vn/tang-truong-grdp-cua-5-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-trong-quy-1-2022-2022040409095908.chn


— Trích dẫn: Cafef —