nCoV

Ca nhiễm Covid-19 thứ 39 tại Việt Nam là hướng dẫn viên du lịch

Bệnh nhân thứ 39, nam, 29 tuổi, đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2 Hướng dẫn viên du lịch công ty Amazing Ninh Bình -...

Bộ Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 19 và 20 tại Hà Nội

Hai ca nhiễm Covid-19 vừa được Bộ Y tế công bố đều có tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam. Bộ...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox