ca nhiễm thứ 35

Bộ y tế công bố ca nhiễm thứ 35 là nhân viên siêu thị tại Đà Nẵng

Sáng 11.3, Bộ Y tế đã phát đi thông tin về bệnh nhân nhiễm bệnh Covid-19 thứ 35. Bệnh nhân 35 là nhân viên...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox