Sữa Quốc tế báo lãi 452 tỷ đồng nửa đầu năm


CTCP Sữa Quốc Tế (UPCOM: IDP) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2022.

Theo đó, doanh thu thuần IDP trong kỳ đạt 1.538 tỷ đồng, tăng 22,8% so với quý II/2021. Trừ đi giá vốn hàng bán, lãi gộp tăng 9% lên 599,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính đem về 25,6 tỷ đồng, tăng 56%. Tuy vậy, chi phí tài chính tăng đến 2,4 lần lên 15,4 tỷ đồng. Thêm nữa, chi phí bán hàng 293 tỷ đồng cũng tăng 21,3%, trong khi chi phí quản lý công ty lại giảm nhẹ xuống 36 tỷ đồng.

Tính ra, lãi sau thuế IDP đạt 216 tỷ đồng, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận sau thuế của IDP đạt 452,5 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, IDP đề ra kế hoạch doanh thu 5.500 tỷ đồng, lãi sau thuế 452 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm 2022, IDP đã đạt 50,6% kế hoạch doanh thu và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm 2022.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản IDP đạt 3.368 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm. trong đó, có đến 1.624,6 tỷ đồng là tiền và tương đương tiền, cùng các khoản tiền gửi có kỳ hạn, chiếm 48,2% tổng tài sản.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả công ty tăng 11,2% lên 1.830,4 tỷ đồng. trong đó, số dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 753 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng nguồn vốn.

Chốt phiên giao dịch 25/7, thị giá IDP đạt 162.600 đồng/CP, tương đương vốn hoá hơn 9.000 tỷ đồng.


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới