SMB đạt 207 tỷ đồng lãi sau thuế 2019, EPS gần 7,000 đồng


SMB đạt 207 tỷ đồng lãi sau thuế 2019, EPS gần 7,000 đồng

CTCP Bia Tp.HCM – Miền Trung (HOSE: SMB) công bố lợi nhuận sau thuế đạt hơn 207 tỷ đồng, tăng gần 48% so với năm trước. Đáng chú ý EPS của công ty lên đến gần 7,000 đồng.


Kết quả kinh doanh năm 2019 của SMB


Nguồn: BCTC quý 4 của SMB

Trong quý 4/2019, SMB ghi nhận hơn 363 tỷ đồng doanh thu giảm gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng nhờ chi phí nguyên nguyên liệu giảm mạnh nên giá vốn hàng bán chỉ chiếm 281.7 tỷ đồng giảm 27%. Bởi vậy, lợi nhuận gộp của công ty đạt 81.8 tỷ đồng, tăng 35%.

Nhờ vào việc giảm giá vốn hàng bán, chi phí lãi vay và chi phí quản lý công ty (giảm chi phí lương), trong quý cuối năm này, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều tăng hơn 109%, đạt lần lượt hơn 60 tỷ đồng và 48 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2019, SMB ghi nhận doanh thu giảm nhẹ hơn 2%, đạt 1,538 tỷ đồng và lãi ròng hơn 207 tỷ đồng, tăng gần 48% so với năm trước. EPS năm 2019 đạt gần 7,000 đồng.

So với kế hoạch kinh doanh đề ra, công ty đã thực hiện được 96% chỉ tiêu về doanh thu và vượt 73% chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế.

ở ngày 31/12/2019, tài sản của công ty đạt 797.5 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với thời điểm đầu năm. trong đó tài sản ngắn hạn chiếm hơn 34% đạt 272 tỷ đồng chủ yếu từ các khoản thu ngắn hạn và hàng tồn kho. Hàng tồn kho đạt 193.7 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với đầu năm.

Nợ phải trả của công ty ghi nhận ở mức 325.5 tỷ đồng chiếm 41% trong cơ cấu nguồn vốn, tập trung chủ yếu ở nợ ngắn hạn chiếm 93%. trong đó, thuế và cá khoản phải nộp Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn 36%, chủ yếu là từ thuế tiêu thụ đặc biệt do ngành nghề sản xuất chủ yếu của SMB là sản xuất bia, rượu, nước giải khát…

Do chịu sức ép của Nghị định 100 và dịch cúm Corona, giá cổ phiếu của toàn ngành bia giảm sút. SMB cũng không thoát khỏi xu thế này. ở phiên ngày 18/02/2020, giá cổ phiếu đang ở quanh mức 31,000 đồng/cp. Tính từ đầu năm 2019, cổ phiếu này đã mất hơn 20% thị giá. trọng lượng giao dịch bình quân đạt gần 37,700 cp/phiên trong một năm trở lại đây.


Diễn biến giá cổ phiếu SMB trong một năm trở lại đây


Tố Diệp

FILI




— Nguồn lấy từ: VietStock —