SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng trưởng gần 50%


Theo tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vừa được công bố bởi SeABank (mã chứng khoán SSB), ngân hàng sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông vào cuối tháng 4.

Về kế hoạch kinh doanh năm nay, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.866 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng gần 50% so với năm 2021. 

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay cao hơn so với mục tiêu năm trước. Cụ thể năm trước SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận 2.414 tỷ, tăng trưởng 39,6% và kết quả hoàn thành gần 135% kế hoạch đề ra.

Về hoạt động tín dụng năm 2022, nhà băng này định hướng tăng trưởng tối đa 17%, tương đương tăng thêm 24.000 tỷ đồng so với 2021, chất lượng nợ kiểm soát với nợ xấu thấp hơn 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Về huy động vốn, năm nay ngân hàng dự kiến tăng trưởng 16%, tương đương thêm 22.000 tỷ (gồm có cả tiền gửi khách hàng, giấy tờ có giá và huy động từ tổ chức). 

Tổng tài sản dự kiến tăng 10%.

Tài liệu chuẩn bị cho đại hội cổ đông cũng cho thấy SeABank sẽ xin đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ngân hàng quyết định việc tăng vốn, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và đàm phán, lựa chọn, phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, Tuy nhiên các tờ trình cụ thể chưa được ngân hàng công bố.

https://cafef.vn/seabank-dat-muc-tieu-loi-nhuan-nam-2022-tang-truong-gan-50-20220405150453548.chn

An Định

Theo công ty và Tiếp thị


— Bài viết lấy từ Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...