Sát Tết Âm lịch, loạt công ty liên quan Vạn Thịnh Phát bị UBCKNN xử phạt nặng


Mới nhất, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKN) đã công bố hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu.

Cụ thể, UCKNN ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần WorldWide Capital do không gửi nội dung CBTT cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu gồm có: Việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu WWCCB2223001 và trái phiếu WWCCB2223002; Tình hình dùng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Tình hình thực hiện các cam đoan của công ty phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022 và bán niên năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022 và bán niên năm 2023; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; Tình hình dùng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

UBCKNN cũng ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần Wealth Power do không gửi nội dung CBTT cho HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình dùng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Tình hình thực hiện các cam đoan của công ty phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu WPCCB2122001. công ty gửi nội dung CBTT cho HNX không đúng thời hạn các tài liệu; Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Tình hình dùng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2022.

Tương tự, Ủy ban xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần Đầu tư Vast King do không gửi nội dung CBTT cho HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình dùng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam đoan của công ty phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình dùng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam đoan của công ty phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023; Về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu VKICB2225001.

Tiếp tục, UBCKNN ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tường Khải do đã có hành vi không gửi nội dung CBTT định kỳ cho HNX đối với các tài liệu: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thực hiện các cam đoan của công ty phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Tình hình dùng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu TKCCB2223001.

Ủy ban xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World do không gửi nội dung CBTT cho HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình dùng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Tình hình dùng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Tình hình thực hiện các cam đoan của công ty phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Tình hình thực hiện các cam đoan của công ty phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022. công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World gửi nội dung CBTT không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2021; Báo cáo tình hình dùng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu SNW-2018.10; Báo cáo tài chính năm 2021; Tình hình dùng số tiền từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021.

Ủy ban ban hành quyết quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần Xây dựng Minh Trường Phú do công ty không gửi nội dung CBTT cho HNX đối với tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình dùng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022, Tình hình thực hiện các cam đoan của công ty phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu MTPCB2223001). công ty gửi nội dung CBTT cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022.

công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Eagle Side cũng nhận quyết định xử phạt do không gửi nội dung công bố thông báo định kỳ cho HNX đối với các tài liệu: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thực hiện các cam đoan của công ty phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Tình hình dùng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022. công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Eagle Side không gửi nội dung công bố thông báo cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu EGSCB2223001.

Thêm vào đó, công ty cổ phần Xây dựng Kiến Hưng Thịnh bị UBCKNN xử phạt do không gửi nội dung CBTT định kỳ cho HNX đối với các tài liệu: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thực hiện các cam đoan của công ty phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Tình hình dùng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam đoan của công ty phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tình hình dùng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tài chính bán niên 2023. công ty cổ phần Xây dựng Kiến Hưng Thịnh không gửi nội dung CBTT cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu KHTCB2223001 và trái phiếu KHTCB2223002.

Mỗi công ty kể trên đều bị xử phạt số tiền là 92,5 triệu đồng.

Trong số những cái tên được nhắc đến, đáng chú ý có công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World được biết đến là một trong nhiều công ty liên quan đến Vạn Thịnh Phát khi tạo lập gói trái phiếu mã SNWCH1823001 với giá trị phát hành 2.400 tỷ, phát hành tháng 10/2018 và đáo hạn vào tháng 10/2023. Vốn điều lệ của Sunny World hiện đạt 800 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020, tại ngày 30/6/2020, tổng tài sản đạt 4.921 tỷ và tổng nợ đạt 3.411 tỷ.

Đồng thời, WorldWide Capital, Wealth Power và Xây dựng Kiến Hưng Thịnh cũng có nhiều mối liên quan đến Vạn Thịnh Phát.


— Lấy từ Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...