REE sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức 16%


REE sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức 16%

CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) thông tin ngày 28/02/2020 sẽ là ngày đăng ký Cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và trả cổ tức tạm ứng năm 2019.

Theo đó, REE sẽ thực hiện trả cổ tức tạm ứng năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 16%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1,600 đồng). Với hơn 310 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty dự chi hơn 496 tỷ đồng.

Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận chưa cung cấp của công ty. Ngày thanh toán dự kiến vào 10/04/2020. Tính đến thời điểm 31/12/2019, REE ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp hơn 6,005 tỷ đồng.

Có thể thấy, mức tạm ứng chi trả cổ tức cho năm 2019 giảm 13% so với mức chi 18%/mệnh giá của năm 2018 xuất phát từ kết quả kinh doanh đi lùi của REE. Theo kế hoạch cổ tức năm 2019 được ĐHĐCĐ thông qua trước đó, công ty sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu 16%.

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2019 vừa công bố, cả doanh thu và lợi nhuận ròng của REE lần lượt giảm 19% và 18% so với cùng kỳ năm trước, về mức 1,325 tỷ đồng và 449 tỷ đồng trong quý 4/2019.

Theo giải trình từ phía REE, kết quả suy giảm lợi nhuận là do mảng hạ tầng điện nước trong quý 4 năm nay ghi nhận lãi 273 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lên đến 347 tỷ đồng. Điều này là do trong cùng kỳ năm trước công ty hoàn nhập dự phòng 66 tỷ đồng khi số tương ứng trong quý 4/2019 chỉ là 2.5 tỷ đồng. Cùng với đó, lợi nhuận của các công ty thủy điện cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình thủy văn không thuận tiện.

Tổng kết cả năm 2019, REE đạt doanh thu thuần gần 4,890 tỷ đồng và ghi nhận lãi ròng 1,639 tỷ đồng, giảm lần lượt 4% và 8% so với cùng kỳ năm trước.

Khang Di

FILI
— Phỏng theo VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới