Quyết xử lý dứt điểm các dự án xài đất chậm triển khai


Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đề cập đến nội dung: “phương án đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có xài đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhìn nhận, đây là vấn đề khá phức tạp của thành phố, tồn tại qua nhiều công đoạn.

Việc giải quyết, xử lý dứt điểm các dự án này Không chỉ là sự quan tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố trong nhiệm kỳ này, mà còn được các cơ quan của Trung ương, các tỉnh, thành phố và nhân dân trong cả nước quan tâm, theo dõi trong suốt thời gian qua.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu phải thay đổi tư duy, nhận thức, cần có sự vào cuộc quyết liệt, bản chất của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các bộ, ban, ngành trung ương. Nếu không sớm có phương án xử lý dứt điểm những tồn tại, khá khó khăn, vướng mắc của các dự án này, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế vĩ mô, sự minh bạch của môi trường đầu tư và tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

UBND Thành phố, các sở, ngành chuyên môn và UBND các quận, huyện, thị xã cần nhận thức rõ tầm quan trọng và phải quyết tâm giải quyết dứt điểm những tồn tại của các dự án này.

trong đó, lưu ý tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục cụ thể các dự án vốn ngoài ngân sách có xài đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố; trên cơ sở đó, phân loại cụ thể từng nhóm dự án theo các tiêu chí như trong báo cáo đã nêu (bao gồm có cả các dự án chưa được giao đất và các dự án đã được giao đất).

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất, đề nghị HĐND thành phố tổ chức họp, thảo luận một cách công khai, minh bạch, bàn kỹ, bàn sâu và định hướng các giải pháp xử lý, cách thức giải quyết để trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết chuyên đề về việc này.

Căn cứ nghị quyết và kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố, Ban Cán sự đảng UBND thành phố phải chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả và có tiến độ cụ thể đối với từng nội dung công việc. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy theo đúng quy định.

Cùng với việc công khai danh mục các dự án, định kỳ hằng quý, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố về kết quả thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố và tình hình triển khai kế hoạch của UBND Thành phố về vấn đề nêu trên.

https://cafef.vn/bi-thu-ha-noi-quyet-xu-ly-dut-diem-cac-du-an-su-dung-dat-cham-trien-khai-20220408135534779.chn


— Bài Viết theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới