Quỹ mở do Dragon Capital quản lý chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho nhà đầu tư


Trong thông tin mới nhất, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC – DCDE thuộc Dragon Capital cho biết ngày 7/6 là ngày đăng ký Cuối cùng để chốt danh sách nhà đầy tư thực hiện quyền chi trả lợi tức năm tài chính 2023.

Theo đó, tỷ lệ cổ tức là 13% tương ứng nhà đầu tư sở hữu mỗi 1 chứng chỉ quỹ sẽ nhận về 1.300 đồng. DCDE dự kiến thanh toán vào 26/6/2024.

Tại thời điểm 27/5/2024, quỹ DCDE có gần 2,6 triệu chứng chỉ quỹ. Như vậy dự kiến quỹ sẽ cần chi gần 3,4 tỷ đồng để hoàn tất thanh toán cổ tức cho nhà đầu tư. Được biết, đây là quỹ mở đầu tiên thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho nhà đầu tư.

Quyết định chi trả cổ tức này ghi nhận trong bối cảnh quỹ DCDE tăng trưởng tích cực, đặc biệt sau khi đổi thay mục tiêu đầu tư. Từ việc chuyên đầu tư các công ty hàng đầu niêm yết trên sàn, kể từ giữa tháng 10/2023, DCDE đã chính thức đổi thay mục tiêu đầu tư khi dành 100% tài sản vào cổ phiếu của các công ty có lịch sử trả cổ tức đều đặn trong quá khứ hoặc trong thời gian đến tại tất cả các ngành nghề. DCDE đã trở thành là quỹ tiên phong xây dựng chiến lược đầu tư một cách cụ thể là “săn” cổ phiếu nhằm hưởng cổ tức thay vì sự chênh lệch giá lúc bán so với khi mua. Đồng thời, cơ cấu đầu tư sau khi đổi thay sẽ không đầu tư vào trái phiếu niêm yết, trái phiếu chào bán ra công chúng, trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Ghi nhận trong năm 2023, hiệu suất đầu tư cỉa DCDE đạt 23,37%, vượt trội khi gần gấp đôi mức tăng của VN-Index (12,2%). Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, hiệu suất đầu tư của DCDE đạt 14,45%, gấp đôi mức tăng của thị trường chung.

Untitled.png

Hiện tổng giá trị tài sản ròng xấp xỉ 515 tỷ đồng, NAV/CCQ đạt 28.954 đồng/ccq. Tính đến cuối tháng 4, quỹ đầu tư 43 cổ phiếu, trong đó top 10 cổ phiếu DCDE nắm giữ gồm MWG (8,74%), FPT (7,94%), TCB (5,56%), CTG (4,04%), GMD (3,99%), DGC (3,6%), PNJ (3,6%), VCB (3,46%), HPG (3,23%), FRT (3,2%). 

Xét theo lĩnh vực, nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 25,1% danh mục, theo sau là bán lẻ (18,9%), công nghệ (8,9%), BĐS khu dân cư (7,9%),…

Phía DCDE cho biết, việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt Không chỉ khẳng định sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng của quỹ mà còn thể hiện cam kết trong việc đem đến dòng thu nhập ổn định cho nhà đầu tư.

Untitled.png


— Nguồn lấy từ: Cafef —