Quý 1/2020 lãi 19 tỷ đồng cao gấp 2,6 lần cùng kỳ


công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã CK: C32) đã công bố BCTC quý 1/2020.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 163 tỷ đồng tăng 25,7% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 36,7 tỷ đồng tăng 71% so với quý 1/2019.

Trong kỳ C32 có 2,46 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 44,7% Tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng thêm 93%, chi phí bán hàng tăng 14,6% và chi phí QLDN giảm 23% nên kết quả C32 lãi ròng hơn 19 tỷ đồng cao gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái.

C32 cho biết lợi nhuận tăng do công ty mẹ và các công ty liên kết đều hoạt động có lãi, doanh thu trong kỳ tăng là do công ty tiếp tục thực hiện và ghi nhận được doanh thu trong quý 1/2020 các hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2019, thị trường tiêu thụ mặt hàng đá thuận tiện hơn so với cùng kỳ năm tước. Chi phí bán hàng tăng do việc mở rộng bán hàng đã làm gia tăng thêm chi phí giao hàng, chi phí QLDN giảm do việc bố trí và tiết kiệm chi phí quản lý.

Năm 2020 C32 đặt mục tiêu doanh thu đạt 760 tỷ đồng giảm 5% so với cùng kỳ Tuy nhiên LNST dự kiến sẽ tăng trưởng 20% đạt 91 tỷ đồng. Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1/2020 C32 đã hoàn thành được 21,4% mục tiêu về doanh thu và 21% mục tiêu về lợi nhuận.

Theo biên bản ĐHĐCĐ 2020, C32 cho rằng tình hình kinh doanh quý 1 cực kì khả quan trong bối cảnh cực kì khó khăn chung của cả nước, công ty hy vọng kết quả kinh doanh quý 2 tốt vì ngày nay chưa thấy dấu hiệu ảnh hưởng.

Liên quan đến vấn đề đổi tên công ty, C32 cho rằng qua thời gian dài cơ quan truyền thông, công chúng, khách hàng và kể cả các cơ quan nhà nước thường hay có sự nhầm lẫn cực kì nhiều tên gọi của CIC3-2 với Tổng công ty SX-XNK Bình Dương (PROTRADE), theo đó để nâng cao uy tín công ty, nâng tầm nhận biết thương hiệu, quảng bá hình ảnh, mặt hàng công ty cực kì cần thiết phải có sự thay đổi tên mới.

Thùy Dương

Theo Trí thức trẻ


— Bài Viết theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới