PVL đặt mục tiêu doanh thu 2020 tăng 175%, đạt hơn 68 tỷ đồng


PVL đặt mục tiêu doanh thu 2020 tăng 175%, đạt hơn 68 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 mới công bố, CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (HNX: PVL) lên kế hoạch kinh doanh năm 2020 lợi nhuận ròng đạt 1.1 tỷ đồng.

Cụ thể, kế hoạch được đặt ra như sau: Doanh thu đạt 63.3 tỷ đồng, tăng 175% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.1 tỷ đồng.

PVL lên kế hoạch trong năm nay sẽ kế tiếp đẩy mạnh các hoạt động chính về đầu tư, kinh doanh, mối giới và cho thuê bất động sản (BĐS). Ngoài việc hợp tác đầu tư các dự án đã có như dự án ở quận Nam Từ Liêm, dự án khu đô thị Đồng Nai, dự án đầu tư xây dựng ở tỉnh Lạng Sơn… công ty sẽ tiến hành tìm kiếm các dự án BĐS vừa và nhỏ khác ở Hà Nội, Hồ Chí Minh.


Kế họach SXKD năm 2020 của PVL


Nguồn: Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của PVL

Bên cạnh đó, PVL cũng sẽ trình ĐHĐCĐ về việc chuyển nhượng cổ phần của các liên doanh liên kết nhằm giải quyết thực trạng thiếu vốn, gây không chẳng khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Thêm nữa tập trung nguồn vốn để triển khai các dự án trọng điểm mà công ty đã đầu tư.

Cụ thể, PVL muốn chuyển nhượng lại 2.44 triệu cổ phần CTCP BĐS Xây gắn Dầu khí Việt Nam (PVCLand) và 160 ngàn cổ phần của CTCP Đầu tư Phát triển Phong Phú Lăng Cô. Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị chuyển nhượng của cổ phần sau khi trừ đi phần trích lập dự phòng. Thời gian chuyển nhượng sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2019, PVL đã ghi nhận doanh thu đạt 14.6 tỷ đồng giảm gần 85% so với năm ngoái, lỗ 7.2 tỷ đồng. Theo tờ trình của công ty, nguyên nhân của khoản lỗ này đến từ việc công ty chưa chuyển nhượng được số cổ phần từ các công ty liên doanh liên kết và doanh thu từ các hoạt động đầu tư, xây gắn không đạt được như kỳ vọng vì một số dự án chậm triển khai và đang trong công đoạn chuẩn bị đầu tư. một số dự án đầu tư không hiệu quá, chi phí đầu tư cao như: CTCP Địa ốc Dầu khí Viễn thông (PVT), Dự án Phong phú Lăng Cô… Dự án Petrovietnam Lanmark chậm bàn giao.

Tính cả năm 2019, PVL đã thực hiện được 17% chỉ tiêu về doanh thu, còn về chi tiêu lợi nhuận sau thuế lại không thực hiện được.


Chỉ tiêu và kết quả kết kinh doanh năm 2019 của PVL


Nguồn: Báo cáo trình ĐHĐCĐ năm 2020

Tố Diệp

FILI
— Phỏng theo VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới