PVC vượt chỉ tiêu lợi nhuận hơn 21,000%


PVC vượt chỉ tiêu lợi nhuận hơn 21,000%

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (HNX: PVC) đặt kế hoạch lãi sau thuế hợp nhất năm 2019 chỉ ở mức 170 triệu đồng và thực hiện được con số gần 36.3 tỷ đồng.

Quý 4/2019, PVC đạt doanh thu thuần gần 637 tỷ đồng, giảm gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng, việc giá vốn so với doanh thu giảm từ mức gần 94% xuống còn gần 90% giúp lợi nhuận gộp của công ty tăng hơn 37%, đạt gần 65.5 tỷ đồng trong quý 4 vừa qua.

Nhưng, việc không có nguồn doanh thu tài chính từ hoạt động bán khoản đầu tư (17 tỷ đồng) như cùng kỳ 2018 là nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận của PVC sụt giảm mạnh trong quý 4/2019. Cụ thể, lãi trước thuế công ty chỉ đạt gần 5.4 tỷ đồng, giảm gần 80%.

Kết quả quý 4/2019, lãi sau thuế thuộc sở hữu của cổ đông công ty mẹ PVC chỉ là gần 553 triệu đồng, giảm đến 97.5% so với cùng kỳ năm trước.


Kết quả kinh doanh quý 4/2019 của PVC


Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 của PVC

Nhưng, nhờ kết quả tích cực của 9 tháng đầu năm nên công ty kết thúc năm 2019 với lãi ròng gần 19 tỷ đồng, gấp hơn 3.4 lần so với năm 2018.

Đáng chú ý, với khoản lãi sau thuế hợp nhất gần 36.3 tỷ đồng trong năm 2019, PVC đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra (170 triệu đồng) đến 21,228%.

Vào thời điểm 31/12/2019, vay nợ ngắn hạn của công ty ở mức xấp xỉ 127 tỷ đồng, giảm gần 79% (476 tỷ đồng) so với đầu năm; trong khi khoản nợ phải trả người bán ngắn hạn tăng gần 274% (372 tỷ đồng) lên mức xấp xỉ 507 tỷ đồng.

Dù nợ vay ở thời điểm cuối năm giảm mạnh so với đầu năm, chi phí lãi vay trong năm 2019 của PVC không ghi nhận mức giảm đáng kể như vậy. Cụ thể, lãi vay ghi nhận ở báo cáo kết quả kinh doanh năm vừa qua là gần 23.2 tỷ đồng, trong khi năm 2018 là 25.5 tỷ đồng.

Thừa Vân

FILI




— Lấy từ VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới