PV Gas chốt quyền cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30%


Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas – HoSE:GAS ) thông báo ngày 5/7 là ngày đăng ký Cuối cùng lập danh sách trả cổ tức năm ngoái bằng tiền mặt tỷ lệ 30%, tương đương một cổ phiếu được nhận cổ tức 3.000 đồng. Ngày thanh toán 3/10.

Với hơn 1,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, công ty này sẽ chi ra khoảng 5.742 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GAS kết phiên giao dịch ngày 17/6 tại mức 134.000 đồng/cp, hồi phục 41% so với mức đáy năm nay 95.000/cp tại ngày 16/5.

PV Gas chốt quyền cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30% - Ảnh 1.

Thị giá cổ phiếu GAS. Ảnh: TradingView.

Năm nay, công ty này đặt kế hoạch doanh thu là 80.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 7.039 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,2% và 20,5% so với thực hiện trong năm 2021. Trên cơ sở đó, đơn vị dự kiến chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 25%. Kế hoạch kinh doanh dựa trên giả định giá dầu 60 USD/thùng và tỷ giá là 1 USD đổi 23.800 đồng.

PV Gas đã công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm với tổng doanh thu ước đạt 37.460 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.544 tỷ đồng; tăng lần lượt 7% và 61% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 4, doanh thu đạt 10.771 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.048 tỷ đồng, thấp hơn 9% so với bình quân 3 tháng đầu năm.

Toàn hệ thống PV Gas đã cung cấp 2,7 tỷ m3 khí khô, bằng 88% kế hoạch; sản xuất và cung cấp 41.000 tấn condensate, vượt 80% kế hoạch; sản xuất và kinh doanh 760.000 tấn LPG (537.000 tấn thị trường trong nước và 223.000 tấn xuất khẩu và kinh doanh quốc tế), vượt 46% kế hoạch 4 tháng.

công ty cho biết nhu cầu/huy động khí của khách hàng điện, khách hàng công nghiệp thiếu ổn định, ở mức thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước (đặc biệt huy động khí cho sản xuất điện trong tháng 1 và 2 vô cùng thấp, chỉ đạt khoảng 70% kế hoạch). Công tác quyết toán một số dự án hoàn thành gặp nhiều cực khó khăn/bị kéo dài so với kế hoạch do phải đàm phán với các tổng thầu EPC về các số liệu phát sinh do dịch bệnh SARS-CoV-2. Chi phí cho các hoạt động tăng cao do giá cả các mặt hàng, đặc biệt là giá nhiên liệu, nguyên chất liệu đầu vào tăng, ảnh hưởng bởi tình hình bất ổn toàn cầu, gián đoạn chuỗi cung ứng do chiến sự Nga – Ukraine và các phương pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt tại Trung Quốc.


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới