PTC chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 80%


Ngày 27/4 đến đây ICapital (mã chứng khoán PTC) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 14,3 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 80%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 80 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 143 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp thuộc nguồn vốn chủ sở hữu công ty theo BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

Kết quả kinh doanh ghi nhận, năm 2021 vừa qua PTC không phát sinh doanh thu. Tuy vậy khoản doanh thu tài chính đạt hơn 86 tỷ đồng – là nguồn chính khiến lợi nhuận sau thuế cả năm đạt hơn 57 tỷ đồng – giảm nhẹ so với số lãi 58,3 tỷ đồng ghi nhận trong năm 2020. Doanh thu tài chính cũng là khoản thu chính của Xây dựng Bưu điện trong năm 2020.

Tính đến 31/12/2021, PTC còn hơn 87 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp. Thêm vào đó công ty còn 27,6 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 58 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

https://cafef.vn/ptc-chot-danh-sach-co-dong-phat-hanh-co-phieu-thuong-ty-le-80-2022040815025384.chn

Thái Mạnh

Theo Trí thức trẻ


— Nguồn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới