Pinaco (PAC) ước lãi trước thuế 2020 giảm 8% xuống 205 tỷ đồng


CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco – mã chứng khoán PAC) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Kết quả kinh doanh năm 2019

Theo đó, doanh thu năm 2019 đạt 3.071 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với doanh thu 3.039 tỷ đồng đạt được năm 2018, trong đó riêng quý 4 thu về hơn 807 tỷ đồng. Tuy vậy chi phí giá vốn tăng mạnh hơn, đến 4% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 441 tỷ đồng, giảm gần 14% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 223 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 171,5 tỷ đồng, xấp xỉ bằng số lãi 173 tỷ đồng đạt được năm 2018. EPS đạt 3.323 đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Cùng với đó Hội đồng quản trị công ty cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu ước đạt 3.670 tỷ đồng, tăng 19,5% so với doanh thu đạt được năm 2019 còn lợi nhuận trước thuế ước đạt 205 tỷ đồng – dự kiến giảm khoảng 8% so với năm trước đó.

Trước đó Pinaco đã thông báo dự kiến 18/3 đến đây sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào 25/4 đến đây.

Diễn biến giá cổ phiếu PAC

trên thị trường, cổ phiếu PAC đang giảm mạnh. Nếu so với thời điểm đầu năm 2019 PAC đã mất đi 36% giá trị. Còn nếu so với thời điểm đầu năm 2020 cũng đã giảm đi 8%.

Pinaco (PAC) ước lãi trước thuế 205 tỷ đồng năm 2020 - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu PAC trong 1 năm gần đây.

Mai Nguyễn

Theo Nhịp sống kinh tế


— Bài Viết theo Cafef —