Phạt hai công ty liên quan đến Vạn Thịnh Phát do vi phạm công bố thông báo


Phạt hai công ty liên quan đến Vạn Thịnh Phát do vi phạm công bố thông tin- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư phát triển Phú Châu và CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông.

Theo đó, CTCP Đầu tư phát triển Phú Châu bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình xài số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam đoan của công ty phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; gửi nội dung công bố thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn đối với Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022.

Bên cạnh đó, CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông cũng bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố nhiều tài liệu định kỳ, bao gồm Báo cáo tài chính bán niên 2023, Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình xài số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023, Báo cáo tình hình xài số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Báo cáo tình hình xài nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2020, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam đoan của công ty phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thực hiện các cam đoan của công ty phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; gửi nội dung CBTT định kỳ không đúng thời hạn cho HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2021, Báo cáo tài chính bán niên 2022, Báo cáo tình hình xài nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2021.

Đây là những vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực chứng khoán, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư và gây rối loạn thị trường. Đồng thời, UBCKNN cũng đã xử phạt nhiều công ty chứng khoán khác trong thời gian vừa qua vì các vi phạm tương tự.

Bên cạnh việc xử phạt, UBCKNN cũng yêu cầu các công ty vi phạm phải thực hiện những biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm công bố thông báo đầy đủ, chính xác và kịp thời. Việc kiên quyết xử lý vi phạm của UBCKNN trong thời gian vừa qua là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và cam đoan sự an toàn, minh bạch của thị trường chứng khoán.

Được biết, An Đông là một trong 4 công ty có liên quan đến Vạn Thịnh Phát, bị cơ quan điều tra xác định có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật khi phát hành gần 25.000 tỷ đồng tiền trái phiếu để bán cho trái chủ, huy động tiền và chiếm đoạt trong thời gian từ 2018 – 2020. CTCP Đầu tư phát triển Phú Châu cũng là công ty có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, nằm trong số tài sản kê biên, phong tỏa, thu hồi của vụ án Vạn Thịnh Phát.


— Lấy từ Cafef —