Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ


Theo Quyết định số 235/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trực tiếp chỉ đạo, điều hành Khối kinh tế tập hợp gồm: Kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng cũng theo dõi và chỉ đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Bảo hiểm Tiền gửi.

Ngoài ra Thủ tướng còn tiến hành nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình sẽ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: bố trí, đổi thay công ty nhà nước; Theo dõi và chỉ đạo Ủy ban quản lý vốn nhà nước ở công ty, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; tiến hành nhiệm vụ: trưởng ban Chỉ đạo đổi thay và Phát triển công ty; trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn ở, yếu kém của một số dự án và công ty chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Hội nhập kinh tế quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các Hiệp định kinh tế song phương và đa phương; cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận tiện thương mại; tiến hành nhiệm vụ: Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận tiện thương mại.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; xóa đói giảm nghèo; Theo dõi và chỉ đạo: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội; tiến hành nhiệm vụ: trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo vững bền; Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Phát triển các món hình công ty; kinh tế hợp tác, hợp tác xã; tiến hành nhiệm vụ: trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; trưởng ban Chỉ đạo đổi thay, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 1818-QĐNS/TW ngày 7/2/2020 điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. 


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...