Petrosetco (PSD) bị truy thu và phạt hơn 1,7 tỷ đồng tiền thuế


CTCP cung cấp tập hợp Dầu khí (Petrosetco – mã chứng khoán PSD) công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế Tp.HCM kỳ thanh tra thuế ở công ty từ năm 2012-2018.

Theo đó Petrosetco đã kê khai sai dẫn đến tăng số thuế GTGT được hoàn, được khấu trừ và thiếu thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp. Cụ thể:

Phạt vi phạm hành chính về thuế

-Phạt do khai sai dẫn đến tăng thuế GTGT được hoàn, số tiền 8.671.426 đồng.

-Phạt do khai sai dẫn đến thiếu thuế GTGT phải nộp, số tiền 13.035.982 đồng.

-Phạt do kê khai sai thuế GTGT Tuy nhiên không dẫn đến thiếu thuế, số tiền 2.100.000 đồng.

các cách khắc phục hậu quả

-Giảm khấu trừ thuế GTGT, số tiền 1.661.437 đồng.

-Truy hoàn thuế GTGT đã hoàn, số tiền 43.357.131 đồng.

-Truy thu thuế GTGT, số tiền 65.179.909 đồng.

-Truy thu thuế TNDN, số tiền 953.361.930 đồng.

-Tiền chậm nộp thuế GTGT, GTGT truy hoàn, thuế TNDN, số tiền 642.914.601 đồng. Tiền chậm nộp đã tính đến ngày 10/2/2020.

Tổng tiền truy thu, phạt và truy hoàn mà Petrosetco phải nộp lên đến hơn 1,7 tỷ đồng.

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ


— Trích dẫn: Cafef —