PAN phát hành thành công hơn 43 triệu cp để tăng vốn cổ phần


PAN phát hành thành công hơn 43 triệu cp để tăng vốn cổ phần

Theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, CTCP Tập đoàn Pan (HOSE: PAN) đã phát hành thành công hơn 43 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

trước khi phát hành, vốn điều lệ của PAN hơn 1,731 tỷ đồng, tương ứng với hơn 173 triệu cp, mệnh giá 10,000 đồng/cp.

sau khi phát hành thành công hơn 43 triệu cp cho 1,872 cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện nay của PAN tăng lên mức hơn 216 triệu cp, tương ứng vốn điều lệ tăng lên mức gần 2,164 tỷ đồng.

ngày nay, giá cổ phiếu của PAN đang giao dịch quanh mức 22,000 đồng/cp (9h10 ngày 12/02/2020). trọng lượng cổ phiếu giao dịch bình quân đạt gần 33,360 cp/phiên trong một năm trở lại đây. So với đỉnh 31,562 đồng/cp (ngày 15/02/2019), giá cổ phiếu PAN đã mất hơn 30% thị giá.


Diễn biến giá cổ phiếu PAN trong một năm trở lại đây


Tố Diệp

FILI
— Nguồn lấy từ: VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới