Ocean Group (OGC) báo lãi năm 2019 gần gấp đôi cùng kỳ, lên kế hoạch lãi 2020 tăng 75%


CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group – mã chứng khoán OGC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 với doanh thu thuần đạt 203,3 tỷ đồng, giảm gần 29% so với cùng kỳ năm ngoái do trong quý 4/2018 công ty mẹ OGC có ghi nhận khoản doanh thu và giá vốn từ chuyển nhượng bất động sản. Chi phí giá vốn giảm mạnh 39% nên lợi nhuận gộp đạt 70,2 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 2% cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 1 nửa so với cùng kỳ xuống còn 23,7 tỷ. Chi phí tài chính ghi nhận âm 3,6 tỷ đồng do việc ghi giảm các khoản lãi vay đã trích trước từ các đơn vị thành viên, trong khi cùng kỳ 2018 ghi nhận dương 25,7 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2019 Ocean Group ghi nhận còn dư nợ gần 544 tỷ đồng vay thuê tài chính ngắn hạn, giảm 168 tỷ đồng so với đầu năm (giảm khoản vay nợ Ngân hàng TMCP Quốc dân 152,5 tỷ đồng) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được gần 52 tỷ đồng, còn 160 tỷ đồng.

Khoản lỗ từ công ty liên doanh liên kết giảm 5,5 tỷ đồng do mức lỗ CTCP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang giảm so với cùng kỳ.

Do mức trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước nên chi phí QLDN cũng giảm mạnh gần 1 nửa xuống còn 35,8 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4 Ocean Group đạt 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ năm 2018 ghi nhận lỗ 12 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2019, doanh thu thuần của OGC đạt hơn 1.212 tỷ đồng, giảm 4% so với thực hiện năm trước và vượt 9% chỉ tiêu kế hoạch doanh thu. Lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, tăng đến 84% so với năm 2018, cao nhất trong vòng 4 năm gần đây và gấp 5 lần chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm (16 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế thuộc sở hữu của cổ đông công ty mẹ đạt 62,2 tỷ đồng.

Theo OGC giải trình về lợi nhuận năm 2019 tăng mạnh so với năm 2018, chi phí tài chính giảm 15 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí lãi vay giảm so với năm trước; chi phí quản lý giảm 98 tỷ đồng do công ty mẹ thu hồi công nợ, hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi; các khoản dự phòng công nợ quá hạn thanh toán cũng giảm mạnh so với năm trước. 

ở đến 31/12/2019, tổng tài sản OGC đạt 4.269 tỷ đồng, giảm 10% so với cuối năm 2018, trong đó tài sản ngắn hạn giảm 14% xuống còn 1.757 tỷ đồng, với khoản tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn 100 tỷ đồng, xuống 266 tỷ đồng vào cuối kỳ. các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 955,6 tỷ đồng, giảm 20%. Ngược lại, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 21%, đạt 207 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng nhẹ khoảng 4%, đạt gần 300 tỷ đồng. 

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu tính đến cuối kỳ đều giảm Tuy nhiên tỷ lệ nợ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn với hơn 82%.

Mới đây Ocean Group đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu hơn 1.289 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 142 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 75% so với kết quả đạt được năm 2019.

trên thị trường, cổ phiếu OGC hiện đang giao dịch quanh vùng đáy 5 năm với mức giá dưới 5.000 đồng/cổ phiếu.

Ocean Group (OGC) báo lãi năm 2019 gần gấp đôi cùng kỳ, lên kế hoạch lãi 2020 tăng 75% - Ảnh 1.


— Trích dẫn: Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...