Những trường hợp nào được tổ chức phiên tòa trực tuyến từ 1/1/2022?


Nghị quyết số 33/2021/QH15 quyết nghị Tòa án nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất không phức tạp; tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng.

Theo đó, quy định Tòa án nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm các vụ án Sau đây:

– Các vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất không phức tạp;

– Có tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng.

Có đủ 02 yếu tố trên, phiên tòa trực tuyến sẽ được tổ chức.

Nhưng, không tổ chức phiên tòa trực tuyến với các trường hợp sau:

1. Vụ án hình sự, dân sự, hành chính liên quan đến bí mật nhà nước;

2. Vụ án hình sự về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật Hình sự ;

3. Vụ án hình sự về một trong các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật Hình sự .

Về hình thức xét xử, phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án và dùng các dụng cụ điện tử kết nối với nhau thông qua môi trường mạng.

Bị cáo, bị hại, đương sự, người chơi tố tụng khác tham gia phiên tòa được phép tham gia phiên tòa tại vị trí ngoài phòng xử án do Tòa án quyết định những vẫn bảo đảm trực tiếp sau đó dõi đầy đủ hình ảnh, âm thanh và tham gia các trình tự, thủ tục tố tụng của phiên tòa bằng lời nói, hành vi tố tụng liên tục, công khai, vào cùng một lúc.

Hồng Vân

Theo Nhịp sống kinh tế


— Bài viết lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới