Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 4/2022 mà người lao động và công ty cần chú ý


Làm thêm không quá 60 giờ trong 1 tháng

Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua về số giờ làm thêm trong 1 năm, trong 1 tháng của người lao động (NLĐ) trong bối cảnh phòng chống dịch SARS-CoV-2 và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. 

Theo đó, tại khoản 1 điều 1 của nghị quyết, số giờ làm thêm trong 1 năm được quy định như sau: Trường hợp người dùng lao động (NSDLĐ) có nhu cầu và được sự đồng ý của NLĐ thì được dùng NLĐ làm thêm trên 200 giờ Tuy nhiên không quá 300 giờ trong 1 năm.

Nhưng, các trường hợp không được làm thêm trên 200 giờ gồm: NLĐ từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi; NLĐ là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.

Không chỉ thế, NLĐ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi cũng sẽ không được làm thêm quá số giờ.

Nghị quyết quy định không áp dụng khoản 1 điều này đối với trường hợp quy định tại khoản 3 điều 107 của Bộ Luật Lao động.

Số giờ làm thêm trong 1 tháng được quy định: Trường hợp NSDLĐ được dùng NLĐ làm thêm tối đa 300 giờ trong 1 năm có nhu cầu và được sự đồng ý của NLĐ thì được dùng NLĐ làm thêm trên 40 giờ Tuy nhiên không quá 60 giờ trong 1 tháng.

NSDLĐ có trách nhiệm áp dụng những biện pháp nâng cao năng suất lao động và những biện pháp khác nhằm giảm thiểu việc làm thêm giờ; trong trường hợp phải làm thêm giờ, NSDLĐ thực hiện các chế độ phúc lợi bảo đảm cho NLĐ có điều kiện tốt hơn so với quy định của pháp luật về lao động.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/4.

Hướng dẫn giám sát, nhận xét hoạt động đầu tư nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14/2/2022 hướng dẫn về công tác giám sát, nhận xét đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư này quy định về công tác giám sát, nhận xét đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Việc giám sát, nhận xét hoạt động đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Về nhận xét hoạt động đầu tư nước ngoài, Thông tư quy định nội dung nhận xét kết thúc gồm: Tiến độ góp vốn điều lệ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, vốn pháp định, góp vốn đầu tư của dự án có vốn đầu tư nước ngoài; việc huy động và dùng vốn huy động theo quy định của pháp luật; tiến độ tiến hành dự án so với tiến độ được quy định.

Không chỉ thế, nội dung nhận xét còn có việc dùng đất, dùng lao động của dự án; việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; nhận xét kết quả thực hiện các mục tiêu, các nguồn lực đã huy động, tiến độ thực hiện, lợi ích dự án…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4.

Sửa quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 24/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 1 về phạm vi điều chỉnh như sau: Thông tư này quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 147 và Điều 151a Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung).

Việc kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để phục vụ yêu cầu thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy định của Chính phủ phải tuân thủ những điều 11, 12, 13, 14 Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 15/4.

https://cafef.vn/nhung-chinh-sach-kinh-te-co-hieu-luc-tu-thang-4-2022-ma-nguoi-lao-dong-va-doanh-nghiep-can-chu-y-20220401111558017.chn


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...