Nhựa Đồng Nai (DNP) chào bán 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 20.698 đồng/cp, huy động vốn trả nợ vay ngân hàng


Ngày 2/12 đến đây CTCP Nhựa Đồng Nai (mã chứng khoán DNP) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 10,91 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới.

Giá phát hành 20.698 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động gần 226 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được xài để bổ sung nhu cầu vốn lưu động của công ty.

Nhựa Đồng Nai (DNP) chào bán 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 20.698 đồng/cp, huy động vốn trả nợ vay ngân hàng - Ảnh 1.

trong khi đó trên thị trường cổ phiếu DNP đang giao dịch quanh vùng giá 21.000 đồng/cổ phiếu – xấp xỉ bằng với giá phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 của Nhựa Đồng Nai đạt 3.403 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng gánh nặng chi phí tài chính, chi phí quản ký công ty và cả chi phí bán hàng khiến cho lợi nhuận sau thuế chỉ còn 8 tỷ đồng, giảm 72% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2020.

BCTC cũng ghi nhận đến 30/9/2021 dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn của Nhựa Đồng Nai tăng 874 tỷ đồng, lên 2.568 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 1.315 tỷ đồng, lên mức 5.117 tỷ đồng. Tổng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn lên đến 7.685 tỷ đồng. trong khi đó tổng tài sản công ty đến 30/9/2021 đạt 14.217 tỷ đồng.

Mai Nguyễn

Theo công ty và Tiếp thị


— Bài viết lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới