NHNN: Xem xét giảm lãi vay giúp khách hàng thiệt hại do cúm Corona


NHNN: Xem xét giảm lãi vay giúp khách hàng thiệt hại do cúm Corona

 

các ngân hàng chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng cua dịch nCoV để kịp thời áp dụng các cách giúp, tháo dỡ chẳng chẳng khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễm giảm lãi vay…

 


Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú phát biểu ở Hội nghị

Sáng 06/02/2020, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị với các ngân hàng thương mại để triển khai các giải pháp cụ thể, phối hợp tính toán thiệt hại để có phương pháp tín dụng phù hợp đặc biệt là các ngành nghề bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch nCoV gây ra.

ở Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế đã báo cáo nhanh tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng và việc triển khai thực hiện các giải pháp đã đặt ra của NHNN trong thời gian qua, dự kiến các công việc cần triển khai trong thời gian đến nhằm giúp công ty, người dân gặp chẳng chẳng khó khăn do dịch nCoV gây ra. Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ đã báo cáo nhanh tình hình thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Theo đó, thanh khoản của các ngân hàng thương mại được bảo đảm, các hoạt động của ngành Ngân hàng diễn ra bình thường.

Đại diện các NHTM đã báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh ngay ở cơ quan đơn vị, tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại, dự kiến các lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp giúp khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng do dịch nCoV gây ra.

Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch nCoV đã bùng phát ở Trung Quốc và lan rộng ra nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh này, ngày 01/02/2020 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định công bố dịch nCoV và ban hành nhiều văn bản yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm phòng, chống, hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực của dịch nCoV đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương trong cả nước quyết liệt, khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống dịch nCoV.

Về phía ngành Ngân hàng, Thống đốc NHNN đã ban hành một số văn bản chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện công tác phòng, chống dịch nCoV để bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, ngăn ngừa xuất hiện và lây lan dịch bệnh trong từng đơn vị. Thêm vào đó, tạo điều kiện tốt trong giao dịch với khách hàng. Đặc biệt, Ngày 4/2/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 541/NHNN-TD về việc triển khai các giải pháp giúp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch nCoV.

Phó Thống đốc thường trực cho rằng, dịch bệnh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh của người dân, công ty, nhất là các ngành dịch vụ du lịch, logistic, xuất nhập khẩu, sản xuất nông nghiệp… từ đó ảnh hưởng đến hoạt động cho vay, trả nợ ngân hàng. Để tiếp đến triển khai các giải pháp đẩy mạnh tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch bệnh, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh ngay ở cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoạt động bình thường. Chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng cua dịch nCoV để kịp thời áp dụng các cách giúp, tháo dỡ chẳng chẳng khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễm giảm lãi vay… theo quy định hiện hành. Mặt khác, phối hợp với các Sở, ban, ngành kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố các giải pháp xử lý rủi ro, giúp tháo dỡ chẳng chẳng khó khăn cho công ty, người dân vay vốn bị thiệt hại theo quy định.

Phó Thống đốc thường trực yêu cầu Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế nghiên cứu, chỉ đạo các ngân hàng thương mại tái cơ cấu nợ, chuyển nợ, giãn nợ… nhằm giúp công ty, người dân bị thiệt hại do dịch nCoV gây ra; Chủ động nghiên cứu để trong thời gian sớm nhất (không quá 2 tuần) hoàn thành dự thảo cơ chế giúp cho các đối tượng vay vốn ngân hàng bị tác động bởi dịch bệnh này. trong đó bảo đảm tránh việc lợi dụng cơ chế giúp làm ảnh hưởng đến thị trường tín dụng và việc phân loại, xử lý nợ xấu. Mặt khác, NHNN sẵn sàng giúp thanh khoản cho các NHTM trong trường hợp bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Phó Thống đốc thường trực cho rằng, thanh khoản của các ngân hàng thương mại hiện đang dồi dào, không có hiện tượng thiếu vốn. Bởi thế, các ngân hàng thương mại không được tăng lãi suất, kể cả lãi suất huy động. Trong trường hợp cần thiết, NHNN sẽ có điều chỉnh để gián tiếp giúp các ngân hàng thương mại giảm lãi suất, giúp công ty, người dân.

Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và các bộ phận thanh tra giám sát của các đơn vị tiếp đến làm tốt nhiệm vụ, thường xuyên nắm bắt tình hình chẳng chẳng khó khăn của công ty; thường xuyên theo dõi, báo cáo Lãnh đạo để có phương pháp xử lý kịp thời.

các ngân hàng thương mại thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh đã đề ra, chủ động nhận xét khả năng, mức độ thiệt hại của khách hàng vay vốn do ảnh hưởng của dịch nCoV, nhất là các ngành, lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nhiều như du lịch, nông nghiệp, xuất khẩu và đề xuất các giải pháp tháo dỡ chẳng chẳng khó khăn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn, tạo điều kiện cho người dân, công ty băng qua chẳng chẳng khó khăn trong công đoạn dịch.

Cùng với đó, Phó Thống đốc thường trực yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp giúp, công ty nhỏ và vừa, công ty ứng dụng công nghệ cao và các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn bởi dịch nCoV.

các tổ chức tín dụng chủ động phân tích, nhận xét, dự báo và xây dựng chương trình hành động, giải pháp giúp cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch nCoV gây ra trên tinh thần tháo dỡ, chia sẻ chẳng chẳng khó khăn với khách hàng thực hiện các giải pháp như: Cơ cấu lại nợ, xem xét thực hiện miễn giảm lãi suất, chi phí cho khách hàng trên cơ sở cân đối khả năng tài chính; đưa ra các gói tín dụng ưu đãi đối với khách hàng, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực bị thiệt hại do dịch nCoV; đẩy mạnh triển khai các giải pháp, nhiệm vụ theo chỉ đạo của NHNN ở Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 03/01/2020 và công văn số 541/NHNN-TD ngày 04/02/2020.

Hàn Đông

FILI
— Bài viết lấy từ VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới