NHNN: giúp công ty bị thiệt hại do virus Corona


NHNN: giúp công ty bị thiệt hại do virus Corona

Ngày 04/02/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 541/NHNN-TD về việc triển khai các giải pháp giúp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Corona (Sau đây viết tắt là dịch nCoV).

hiện giờ dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (dịch nCoV) diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Để kịp thời giúp người dân, công ty băng qua không chẳng khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, NHNN yêu cầu lãnh đạo các tổ chức tín dụng, cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

Chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch, chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của dịch nCoV, nhất là các ngành, lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nhiều như du lịch, nông nghiệp, xuất khẩu, … để kịp thời áp dụng các phương pháp giúp, tháo dỡ không chẳng khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay,… theo quy định pháp luật hiện hành. Chủ động hướng dẫn, giúp người dân trong quá trình xử lý các đề nghị tháo dỡ không chẳng khó khăn về hoạt động vay vốn.

Đối với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và theo dõi diễn biến dịch nCoV, ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn để chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, thống kê dư nợ vay bị thiệt hại, kịp thời thực hiện các phương pháp giúp, tháo dỡ không chẳng khó khăn cho công ty, người dân phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh/thành phố các giải pháp xử lý rủi ro, giúp tháo dỡ không chẳng khó khăn cho công ty, người dân vay vốn bị thiệt hại theo quy định. Trường hợp phát sinh không chẳng khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố báo cáo UBND tỉnh, thành phố và NHNN để được xem xét, xử lý.

Hàn Đông

FILI
— Nguồn lấy từ: VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới