Nhiều công ty duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận Quý 2, nhóm dịch vụ tài chính giảm sâu


Mùa Kết quả kinh doanh Quý 2/2022 đã dần hé mở với những con số tăng trưởng lạc quan ở nhiều nhóm ngành lớn. Trong báo cáo mới đây, VNDirect đưa ra ước tính tổng quan về kết quả kinh doanh của các ngành.

Theo số liệu đến ngày 26/7, 590 công ty đã công bố kết quả kinh doanh, tương ứng với 34,2% tổng số cổ phiếu và 28,3% tổng vốn hóa toàn thị trường. đến thời điểm ngày nay, tổng doanh thu và lợi nhuận của các công ty đã công bố kết quả tăng lần lượt 25,3% và 17,9% cho quý 2/2022. Theo VNDirect, lợi nhuận toàn thị trường quý 2 giảm so với báo cáo trước do HPG thông báo lợi nhuận ròng quý 2 giảm mạnh 58,7% so với cùng kỳ.

VNDirect thống kê tăng trưởng lợi nhuận quý 2 theo nhóm ngành đến ngày 26/7: Dịch vụ tài chính giảm sâu, một nhóm tăng trưởng lợi nhuận vượt 1.500% - Ảnh 1.

Đối với các công ty trên sàn HOSE ở thời điểm ngày nay có mức tăng trưởng doanh thu là 20,3%, trong khi lợi nhuận âm 0,3%. VNDirect liệt kê mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong nhóm VN-30 đến thời điểm ngày nay là 17,7% và âm 8,4% so với cùng kỳ. 

Xét theo quy mô, nhóm vốn hoá lớn tăng trưởng khá mạnh với doanh thu tăng 34,3% và lợi nhuận tăng 24,9% so với cùng kỳ. Ngược lại, nhóm vốn hoá vừa có diễn biến kém tích cực hơn với tăng trưởng doanh thu 13,2%, song tăng trưởng lợi nhuận lại âm 13,5%. Đồng thời, nhóm vốn hoá nhỏ cũng đạt mức tăng trưởng lợi nhuận khá tốt 7,9% tính đến ngày 26/7.

Xét theo nhóm ngành, thống kê của VNDirect cho thấy nhóm Dịch vụ hỗ trợ đang dẫn đầu bảng với tăng trưởng lợi nhuận quý 2 ấn tượng ở mức 1.501%, tăng khá mạnh từ mức nền tăng trưởng cao đến trên 3000% trong cùng kỳ năm trước. Nhưng, do quy mô không lớn, nhóm này chỉ đóng góp 0,6% vào tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường.

Hưởng lợi từ đà tăng phi mã của giá dầu, nhóm Dầu khí cũng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng 448% trong quý 2. Nhóm này cũng đóng góp lớn nhất cho đà tăng trưởng của thị trường chung với 17,7%. Nhóm Hoá chất cũng đạt mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội khi tăng đến 178% và đóng góp 3,9% vào đà tăng trưởng của thị trường. 

Dù không ghi nhận mức tăng trưởng quá mạnh, song nhóm Ngân hàng cũng duy trì tăng trưởng lợi nhuận ở mức 24,6% trong quý 2. Với mức vốn hoá lớn, ngân hàng đang đóng góp nhiều nhất đến 9,3% cho  tăng trưởng của thị trường.

Nhóm Bất động sản cũng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận khả quan ở mức 14,9% tính đến thời điểm ngày nay. Tuy con số này chưa phản ánh đầy đủ, song cũng thấp hơn khá nhiều so với mức tăng trưởng 98,5% đạt được vào quý 2/2021.

VNDirect thống kê tăng trưởng lợi nhuận quý 2 theo nhóm ngành đến ngày 26/7: Dịch vụ tài chính giảm sâu, một nhóm tăng trưởng lợi nhuận vượt 1.500% - Ảnh 2.

Chiều ngược lại, thống kê của VNDirect cho thấy có 6 nhóm đang ghi nhận lợi nhuận “đi lùi” trong quý 2. trong đó, lợi nhuận nhóm Dịch vụ tài chính  giảm mạnh nhất khi âm đến 100%, trong khi quý 2 năm trước nhóm này vẫn bứt phá mạnh đến 128%. Tiếp đó, nhóm Bảo hiểm cũng diễn biến kém sắc với nhuận nhuận tăng trưởng âm 96% tính đến thời điểm ngày nay.

Cũng trong báo cáo triển vọng nửa cuối năm, VNDirect nhận xét các công ty niêm yết trên HOSE có triển vọng kinh doanh tích cực trong giai đoạn 2022-2023. Theo đó,  tăng trưởng lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên HOSE sẽ tăng trưởng 21% so với cùng kỳ trong hai năm tới. Tốc độ tăng trưởng này cao gấp đôi tốc độ của bình quân 15 năm qua.

Tăng trưởng lợi nhuận một số ngành có thể cải thiện mạnh mẽ năm 2022, bao gồm Hàng không, công nghiệp và Dịch vụ (đóng góp lớn từ ACV), bán lẻ và bất động sản trong khi tăng trưởng của nhóm dầu khí, dịch vụ thiết yếu và Công nghệ vẫn tương đối mạnh.

Dựa theo dữ liệu lịch sử, đơn vị phân tích cho rằng VN-Index hầu hết ghi nhận mức tăng trưởng dương trong những năm mà tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết cao trên 10%, ngoại trừ năm 2010 khi Việt Nam phải đối mặt với lạm phát cao và vụ vỡ nợ của Vinashin.

https://cafef.vn/nhieu-doanh-nghiep-duy-tri-da-tang-truong-loi-nhuan-quy-2-nhom-dich-vu-tai-chinh-giam-sau-20220726182846742.chn


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới