Nhiều công ty chứng khoán sắp tăng vốn ‘khủng’


Hội đồng quản trị CTCP

Chứng khoán

Nhất Việt (mã VFS) vừa thông qua triển khai phương án phát hành thêm 120 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Hoạt động này dự kiến thực hiện trong năm 2024, ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).


Hội đồng quản trị VFS cũng thông qua phương án xài 1.200 tỷ đồng vốn thu về. Theo đó, một nửa (600 tỷ đồng) dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh và một nửa còn lại dùng bổ sung hoạt động cho vay ký quỹ. thời điểm giải ngân trong năm 2024, sau khi nhận được thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của UBCKNN. Vốn điều lệ sau khi phát hành có thể tăng từ 1.200 tỷ đồng lên 2.400 tỷ đồng.

công ty chứng khoán cũng nằm trong cuộc đua tăng vốn.

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, mã FTS) vừa công bố tài liệu họp

đại hội cổ đông

thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 28/3 tại Hà Nội. Tài liệu nêu phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 85,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 858 tỷ đồng (tính theo mệnh giá).

Tỷ lệ phát hành là 10:4 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 40 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Không chỉ vậy, FPTS cũng dự kiến trình đại hội phương án phát hành ESOP năm 2024 cho cán bộ quản lý của công ty. Số lượng dự kiến phát hành hơn 5,5 triệu cổ phiếu, giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cả hai phương án trên đều dự kiến thực hiện vào quý 2-3/2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu thành công, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ hơn 2.145 tỷ đồng lên 3.059 tỷ đồng.

công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) đã nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính về việc tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng, lên 7.000 tỷ đồng.

Cuối năm 2023, CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI) đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành 453 triệu cổ phiếu, trong đó phát hành 302 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:20 và chào bán 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 100:10. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng lên 19.645 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu trong nhóm công ty chứng khoán.


— Theo Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...