Nhiều biến động tại Dược Danapha


Mới đây, công ty cổ phần Dược Danapha (MCK: DAN, UpCOM) đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2022 diễn ra vào ngày 8/8.

Cụ thể, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc điều chỉnh phương pháp xài vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017.

Với tổng số vốn huy động từ 2 công đoạn là 150 tỷ đồng được xài để đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao. phương pháp trước đó được ĐHĐCĐ thông qua là bổ sung vốn lưu động 30 tỷ đồng, Đầu tư hệ thống dụng cụ cho hoạt động xuất khẩu 39 tỷ đồng và 81 tỷ đồng còn lại xài Đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng thống nhất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án này. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 740 tỷ đồng, trong đó, công đoạn 1 là 462,4 tỷ đồng, công đoạn 2 là 277,6 tỷ đồng. Vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017 là 150 tỷ đồng (chiếm 20,27%); Vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển công ty là 152 tỷ đồng (chiếm 20,54 tỷ đồng) và 438 tỷ đồng còn lại là vốn vay dài hạn nước ngoài (chiếm 59,19%).

Bên cạnh việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư, Dược Danapha cũng có “biến động” chuyển nhượng cổ phiếu trong nội bộ.

Cụ thể, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc cổ đông hiện hữu là ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Dược Danapha nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty này từ các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Hiện, ông Thắng đang nắm giữ 10.266.344 cổ phiếu DNA, tương ứng tỷ lệ 48,59%.

Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng 2,8 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 13,25% so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi toàn tất nhận chuyển nhượng là 13.066.344 cổ phiếu (tương ứng 61,85% vốn của Danapha).

Bên chuyển nhượng là ông Lê Thăng Bình, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Dược Danapha.

phương pháp chuyển nhượng bằng cách mua thoả thuận qua sàn giao dịch Upcom.

Trong một diễn biến liên quan, tháng 7/2022, Cục thuế TP Đà Nẵng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Dược Danapha số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. trong đó, truy thu thuế Thu nhập công ty, thuế giá trị gia tăng hơn 2 tỷ đồng, tiền chậm nộp hơn 1,2 tỷ đồng và tiền phạt hơn 401 triệu đồng.

Trong trường hợp quá hạn, Danapha không nộp đủ số tiền trên sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.


— Lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới