Nhà văn hóa, khách sạn, nhà nghỉ có thể trở thành nơi điều trị F0 thể nhẹ


UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành phương pháp đáp ứng thu dung điều trị “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch SARS-CoV-2” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, căn cứ vào thực trạng cơ cấu tổ chức giường bệnh, nhân lực tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố, tạm dự kiến tỷ lệ người bệnh theo phân tầng điều trị trong thời gian tiếp tục như sau: 2% người bệnh nặng nguy kịch, 6% người bệnh mức độ vừa và 92% người bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Hà Nội chia phương pháp đáp ứng thu dung, điều trị người mắc SARS-CoV-2 theo 3 công đoạn. công đoạn 1 với 10.000 ca mắc; công đoạn 2 với 40.000 ca mắc; công đoạn 3 với 100.000 ca mắc.

Ở công đoạn 10.000 ca mắc, có 1.050 giường bệnh (1.010 giường điều trị tầng 2, 40 giường điều trị tầng 3). công đoạn 40.000 ca mắc, có 3.600 giường bệnh (2.400 giường điều trị tầng 2, 800 giường điều trị tầng 3). công đoạn 100.000 ca mắc, có 8.000 giường bệnh (6.000 giường điều trị tầng 2, 2.000 giường điều trị tầng 3).

Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm công tác thường trực cấp cứu, thu dung, theo dõi, điều trị bệnh nhân theo mô hình “tháp 3 tầng” và phương châm “4 tại vị trí”.

Tại tầng 1: Thu dung cách ly, điều trị người bệnh SARS-CoV-2 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng được tổ chức tại các vị trí như trạm y tế, phòng khám đa khoa, nhà văn hóa, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú trên địa bàn… Chỉ tiêu đáp ứng 92.000 giường theo dõi, điều trị.

Các cơ sở điều trị được kích hoạt với số giường bệnh tương ứng theo từng công đoạn thích hợp với diễn biến dịch bệnh và số ca mắc.

triển khai thực hiện thí điểm trạm y tế lưu động cơ sở thu dung điều trị F0 tại cộng đồng tại 5 quận, huyện: Long Biên quy mô 150 giường, Hoài Đức quy mô 300 giường, Sóc Sơn quy mô 200 giường, Thanh Trì quy mô 300 giường, Mỹ Đức quy mô 200 giường. sau khi triển khai thực hiện thí điểm tổ chức rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn thành phố.

Tầng 2: Thu dung cách ly, điều trị người bệnh mức độ vừa tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện, bệnh viện tuyến thành phố. Chỉ tiêu đáp ứng là 6.000 giường.

Tầng 3: Thu dung cách ly, điều trị người bệnh mức độ nặng và nguy kịch tại các bệnh viện tuyến thành phố, bệnh viện hạng 1 và các bệnh viện T.Ư, bộ, ngành. Chỉ tiêu đáp ứng 2.000 giường.

Về quy trình thực hiện, thành phố yêu cầu tiếp tục tiếp nhận người bệnh tại các bệnh viện được giao chỉ tiêu giường bệnh điều trị SARS-CoV-2 và các cơ sở thu dung, điều trị hiện có và kích hoạt số giường bệnh tại các cơ sở điều trị theo công đoạn, thích hợp với tình hình dịch bệnh.

UBND thành phố cũng yêu cầu thực hiện phân tầng người bệnh ngay từ tuyến y tế cơ sở (xã, phường, thị trấn). Việc phân tầng người bệnh thực hiện theo bảng kiểm, nhập liệu trên ứng dụng điều phối người bệnh SARS-CoV-2 trực tuyến để xác định chính xác thực trạng người bệnh, chuyển đến các cơ sở điều trị theo đúng phân tầng.

Về tổ chức xét nghiệm, với các bệnh viện thực hiện xét nghiệm theo phân tuyến đối với 8 bệnh viện có phòng xét nghiệm thuộc ngành y tế. Với các cơ sở thu dung, điều trị SARS-CoV-2 và các trạm y tế lưu động thực hiện gửi mẫu xét nghiệm đến các bệnh viện, cơ sở y tế công lập và ngoài công lập để thực hiện theo hình thức đặt hàng.

Ngoài ra, tổ chức thêm các phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các bệnh viện có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang dụng cụ, nhân lực. bây giờ, Hà Nội có 7 bệnh viện đang điều trị người bệnh SARS-CoV-2 mức độ vừa, nặng, nguy kịch (1.000 giường), 2 cơ sở thu dung điều trị người bệnh nhẹ, không triệu chứng (1.600 giường).


— Theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới