Nhà Đà Nẵng mang hơn 30% tổng tài sản đi đầu tư chứng khoán trong năm 2023


Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 mới được công bố của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (MCK: NDN), quý này, NDN ghi nhận doanh thu đạt 68 tỷ đồng, tăng cao hơn khá nhiều so với khoản doanh thu khiêm tốn của cùng kỳ năm trước (954,8 triệu đồng).

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng thêm 34,59 tỷ đồng, lên 35,3 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận 0,71 tỷ đồng); doanh thu tài chính tăng 18,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1,74 tỷ đồng, lên 11,02 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 35,4%, tương ứng giảm 6,57 tỷ đồng, về 12 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý công ty tăng 72,9%, tương ứng tăng thêm 1,83 tỷ đồng, lên 4,34 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Kết quả, NDN báo lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 đạt 23,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 12,5 tỷ đồng, tức tăng thêm 36,18 tỷ đồng.

Lý giải lợi nhuận tăng đột biến trong quý IV/2023, Nhà Đà Nẵng cho biết do tiếp tục ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy – Block B.

Luỹ kế trong năm 2023, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 436,8 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận 3,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 218,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 143 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng giảm 11,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 171,1 tỷ đồng, về 1.326,1 tỷ đồng. trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 772,2 tỷ đồng, chiếm 58% tổng tài sản.

Hàng tồn kho ghi nhận 133,3 tỷ đồng, giảm 66,7% so với đầu năm, giảm chủ yếu do dự án Khu phức hợp Monarchy – Block B đã giảm tồn kho từ 390,99 tỷ đồng, về 123 tỷ đồng, tức giảm 267,98 tỷ đồng. Ngoài ra, đối với dự án mới, dự án công trình A2.2 Phan Đăng Lưu tiếp tục duy trì chi phí xây dựng cơ bản dang dở là 11,23 tỷ đồng, tương đương đầu năm, điều này cho thấy dự án tiếp tục không được triển khai và công ty không có dự án mới sau khi đã bàn giao phần lớn dự án Monarchy – Block B trong năm 2023.

Điểm đáng chú ý, mục đầu tư chứng khoán tăng 39,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 123,1 tỷ đồng, lên 433,6 tỷ đồng và bằng 32,7% tổng tài sản.

Được biết, đối với danh mục đầu tư chứng khoán, tại thời điểm 31/12/2023, danh mục đầu tư chủ yếu hơn 90 tỷ đồng cổ phiếu DGC, hơn 78 tỷ đồng cổ phiếu STB, hơn 72,8 tỷ đồng cổ phiếu HPG, hơn 35,1 tỷ đồng cổ phiếu MWG, hơn 8,7 tỷ đồng cổ phiếu QTP, và còn lại hơn 148,87 tỷ đồng là các cổ phiếu khác.

Ngoài ra, cũng tại thời điểm cuối năm 2023, người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm đến 89,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 405,7 tỷ đồng, về 48,6 tỷ đồng và chỉ bằng 3,7% tổng nguồn vốn (đầu năm ghi nhận 454,3 tỷ đồng và bằng 30,3% tổng nguồn vốn). trong đó, chủ yếu do khoản mục khách hàng trả trước khu phức hợp Monarchy – Block B giảm từ 454,2 tỷ đồng, về 48,5 tỷ đồng, tức giảm 405,7 tỷ đồng


— Theo Cafef —