Người dân ở top 10 tỉnh, thành sở hữu xe ô tô nhiều nhất cả nước có thu nhập bình quân bao nhiêu?


Theo kết quả Tổng điều tra dân số nhà ở 2019 của Tổng cục Thống kê, tính trung bình cả nước có 5,7% tổng số hộ gia đình có oto. trong đó, khu vực thành thị có tỷ lệ cao gấp gần 3 lần so với nông thôn, lần lượt là 9,5% và 3,6%.

Nếu tính chung cả thành thị và nông thôn thì các tỉnh thành có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu oto cao nhất là Hà Nội (12%), Đà Nẵng (10,7%), Thái Nguyên (10,3%), Quảng Ninh (9,7%) và Vĩnh Phúc (9,5%). Đáng chú ý, tỷ lệ sở hữu oto ở đầu tàu kinh tế TP. HCM chỉ là 6,7%, nằm ngoài top 10.

Tuy nhiên, nếu tính riêng vùng thành thị ở các tỉnh, thì khu vực thành thị ở Lào Cai mới là nơi có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu oto lớn nhất cả nước với tỷ lệ 19,3%. tiếp tục là thành thị ở Bắc Giang (19,2%), Thái Nguyên (18,1%), Lạng Sơn (17,7%). 

Người dân ở top 10 tỉnh, thành sở hữu xe ô tô nhiều nhất cả nước có thu nhập bình quân bao nhiêu? - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Nếu nhìn vào kết quả của báo cáo Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê, Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 7,019 triệu đồng/người/tháng, Tuy nhiên lại nằm ngoài top 10 về sở hữu oto.

Cụ thể, trong top 10 địa phương có tỷ lệ sở hữu oto cao nhất cả nước, thành phố Hà Nội xếp đầu về thu nhập bình quân đầu người với 6,205 triệu đồng/người/tháng. 

Xếp sau về thu nhập lần lượt là Bắc Ninh (5,439 triệu đồng/người/tháng), Đà Nẵng (5,284 triệu đồng/người/tháng), Quảng Ninh (4,539 triệu đồng/người/tháng) và Vĩnh Phúc (4,29 triệu đồng/người/tháng).

Đồng thời, trong top 10 còn có Bắc Giang (3,93 triệu đồng/người/tháng), Thái Nguyên (3,806 triệu đồng/người/tháng), Nghệ An (3,004 triệu đồng/người/tháng), Lào Cai (2,427 triệu đồng/người/tháng) và xếp Cuối cùng là Lạng Sơn (2,297 triệu đồng/người/tháng).

Người dân ở top 10 tỉnh, thành sở hữu xe ô tô nhiều nhất cả nước có thu nhập bình quân bao nhiêu? - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Có thể thấy, Lào Cai với Lạng Sơn là 2 tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc, có thu nhập thấp so với cả nước. Tỉnh Lào Cai xếp thứ 54 còn tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 57 về thu nhập bình quân đầu người. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu oto của 2 tỉnh này lại cao hơn cả đầu tàu kinh tế TP. HCM.

Đồng thời, tỉnh Nghệ An cũng chỉ đứng thứ 47 về thu nhập bình quân đầu người. Tuy nhiên, Nghệ An lại xếp trên Bình Dương, tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất cả nước, về tỷ lệ sở hữu oto.

https://cafef.vn/nguoi-dan-o-top-10-tinh-thanh-so-huu-o-to-nhieu-nhat-ca-nuoc-co-thu-nhap-binh-quan-bao-nhieu-20220621095900778.chn


— Nguồn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới