Người dân, công ty chỉ cần ngồi một địa điểm nộp đăng ký ôtô từ ngày 19/8Theo đó, việc triển khai nhiều hệ thống nền tảng về Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước và phục vụ người dân, công ty ngày một tốt hơn, phục vụ người dân và công ty.

vào ngày 19/5, lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã diễn ra sau một thời gian triển khai xây dựng, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. 

Thêm vào đó, sau hơn 8 tháng vận hành, dịch vụ công thứ 1.000 sẽ được kết hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đi vào vận hành được coi là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi mới, đổi thay phương thức chỉ đạo, điều hành từ dựa trên thông tin, số liệu trên văn bản giấy chuyển sang dựa trên dữ liệu số.

Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được kết nối với các trung tâm điều hành, hệ thống thông tin báo cáo, các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của bộ, ngành, địa phương, trở thành một trong số thành phần cốt lõi của hạ tầng số thông minh.

Từ Trung tâm, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ có thể theo dõi, kiểm tra được các hoạt động theo từng lĩnh vực do các bộ, ngành, địa phương quản lý. 

Thêm vào đó, thông qua dữ liệu số, hình ảnh trực quan, trực tuyến, hỗ trợ lãnh đạo Chính phủ thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành trực tiếp đến các bộ, ngành, địa phương và trên thực địa.

ở đây, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc và chỉ đạo trực tiếp với lãnh đạo một số địa phương, cơ quan tại các điểm cầu: Bình Phước, Quảng Ninh, Thừa Thiên-Huế và Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn.

Người dân, công ty chỉ cần ngồi một địa điểm nộp đăng ký ôtô từ ngày 19/8 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

Công bố Dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000

Theo Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT là đơn vị xây dựng, vận hành và phát triển Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công phục vụ công tác quản lý và điều hành của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ cũng chính thức công bố tiếp tục kết hợp 3 dịch vụ công trực tuyến được người dân, công ty quan tâm – dịch vụ công thứ 1.000: Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký xe ô tô trực tuyến; dịch vụ công số 999: Liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và báo cáo tình hình đổi thay lao động; dịch vụ công thứ 998: Đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, để đưa 3 dịch vụ công này kết hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia là sự nỗ lực siêu lớn của các cơ quan liên quan thuộc Bộ Tài chính, Bộ Công an, Giao thông Vận tải, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tập đoàn VNPT… để cung cấp sự thuận tiện nhất cho người dân, công ty, đặc biệt trong thời điểm đại dịch SARS-CoV-2, thông qua đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, không phụ thuộc thời gian, không phụ thuộc vị trí địa lý. 

Theo Bộ trưởng, người dân, công ty chỉ cần ngồi một địa điểm đăng nhập một lần trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính.

Bộ trưởng nhận định: “Dịch vụ công thứ 1.000 là dịch vụ siêu quan trọng và siêu khó bởi lần đầu tiên triển khai và phải cấu trúc lại quy trình thủ tục. Dịch vụ công này được vận hành chính là mặt hàng đổi thay tư duy, cách quản lý, là hành động cụ thể phục vụ người dân, công ty theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.

Cuối cùng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết đây cũng là mong mỏi siêu lớn của người dân, công ty khi dịch vụ này được triển khai.


— Nguồn: Cafef —