NamABank dự kiến trả cổ tức tỷ lệ gần 29%, tiếp tục kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán


Năm nay, ngân hàng đạt mục tiêu lãi trước thuế 2.250 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021 trên cơ sở mức tăng trưởng tín dụng (được NHNN chấp thuận) ở mức 22,7%. Tổng tài sản dự kiến đạt 190.000 tỷ đồng, tăng 24%; huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 23,3% so với năm trước.

NamABank có kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ từ hơn 6.564 tỷ đồng lên hơn 10.564 tỷ đồng, tức tăng 4.000 tỷ đồng. Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 190 triệu cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 28,9%); chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ 160 triệu cổ phiếu.

Tại đại hội cổ đông, ngân hàng cũng sẽ trình thông qua việc giảm mức vốn góp của ngân hàng ở công ty quản lý tài sản bảo đảm AMC từ 100% xuống còn tối đa 11% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, NamABank có kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản cam đoan. Tổng giá trị phát hành tối đa là 2.200 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm. Việc phát hành dự kiến sẽ được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2024.

Một nội dung quan trọng khác, NamABank sẽ trình cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại HoSE/HNX. HĐQT quyết định sàn giao dịch và tổ chức thực hiện, quyết định về giá niêm yết, thời điểm niêm yết. 

Đóng cửa phiên giao dịch 8/4, giá cổ phiếu NAB đứng ở mức 19.600 đồng/cp. Cổ phiếu này được giao dịch trên UPCoM của Sở giao dịch HNX từ ngày 9/10/2020. 

https://cafef.vn/namabank-du-kien-tra-co-tuc-ty-le-gan-29-tiep-tuc-ke-hoach-niem-yet-co-phieu-tren-san-chung-khoan-20220410012313382.chn


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới