Mục tiêu lợi nhuận tăng gấp 3,5 lần lên 350 tỷ đồng, phát hành 74 triệu cổ phiếu nhằm bổ sung vốn và tiếp tục giảm nợ vay


Xây dựng Hoà Bình (HBC) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, ghi nhận kế hoạch 17.500 đồng tổng doanh thu, 350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 54% và 261% so với năm 2021.

Kế hoạch dự trình chính thức thực tế thấp hơn so với kỳ vọng ban đầu. Trước đó, Tập đoàn lên kế hoạch doanh thu năm 2022 là 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng. Với chỉ tiêu trên, công ty dự chia cổ tức năm nay với tỷ lệ 5% bằng tiền và/hoặc cổ phiếu.

Năm 2021, HBC lãi ròng gần 103 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm ngoái Thêm vào đó đánh dấu mốc quay lại dẫn đầu toàn ngành (sau 10 năm bị Coteccons áp đảo). Với kết quả này, công ty dự kiến trình cổ đông phương pháp trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 3% (300 đồng/cp) và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%.

Xây dựng Hoà Bình (HBC): Mục tiêu lợi nhuận tăng gấp 3,5 lần lên 350 tỷ đồng, phát hành 74 triệu cổ phiếu nhằm bổ sung vốn và tiếp tục giảm nợ vay - Ảnh 1.

Cũng tại Đại hội đến, HBC sẽ trình phương pháp phát hành riêng lẻ tối đa 74 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành sẽ do HĐQT lựa chọn song không thấp hơn giá trị sổ sách.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để bổ sung vốn kinh doanh cho công ty và thanh toán các khoản nợ vay nhằm giảm áp lực tài chính.

Thời gian dự kiến triển khai phương pháp phát hành riêng lẻ là năm nay và năm đến. Việc chuyển nhượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế ba năm với nhà đầu tư chiến lược và một năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Song song, HBC cũng lên kế hoạch phát hành tổng cộng 7,55 triệu cổ phiếu ESOP đã bị hoãn lại từ các năm trước và quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên. Không những thế, công ty cũng sẽ trình cổ đông phương pháp phát hành 5 triệu quyền mua cổ phiếu cho CBCNV đang làm việc cho công ty, 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Quyền mua có hiệu lực ba năm kể từ ngày 1/1/2022 với điều kiện CBCNV làm việc cho công ty trong ba năm liên tục và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên.

So với thị giá bây giờ vào mức 28.000 đồng/cp, giá phát hành ESOP chỉ khoảng 1/3 giá thị trường.

Xây dựng Hoà Bình (HBC): Mục tiêu lợi nhuận tăng gấp 3,5 lần lên 350 tỷ đồng, phát hành 74 triệu cổ phiếu nhằm bổ sung vốn và tiếp tục giảm nợ vay - Ảnh 2.

công ty cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Phan Ngọc Thạch và ông Park Seok Bae. Ngược lại, bầu bổ sung hai cá nhân thay thế là ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Tài chính và ông Nguyễn Đức Khương.

https://cafef.vn/xay-dung-hoa-binh-hbc-muc-tieu-loi-nhuan-tang-gap-35-lan-len-350-ty-dong-phat-hanh-74-trieu-co-phieu-nham-bo-sung-von-va-tiep-tuc-giam-no-vay-20220405103026135.chn


— Lấy từ Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...