Một loạt đề xuất mới “cứu” kinh tế Việt Nam khỏi thiệt hại do virus Corona gây ra


Báo cáo tóm tắt nhận xét ảnh hưởng của dịch do virus corona đối với phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam do Bộ KHĐT thực hiện đã chỉ ra một số giải pháp giúp, duy trì sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh.

Thứ nhất, Bộ đề xuất Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu ngay một số gói chính sách tín dụng giúp cho các DNNVV, hợp tác xã, nông dân chịu ảnh hưởng của dịch, như: giúp thanh khoản, duy trì cho vay, miễn giảm lãi suất cho vay, khoanh nợ, giãn nợ, nới lỏng các điều khoản trả nợ, đẩy nhanh quá trình và thời gian xem xét các đơn xin vay … Công việc sẽ được báo cáo Thủ tướng trong tháng 2.

Thứ hai, đề xuất Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng trong tháng 2 các vấn đề:

-nhận xét tình hình thu, chi ngân sách nhà nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và kiến nghị các giải pháp bảo đảm cân đối thu chi trong năm 2020

-Nghiên cứu các giải pháp, chính sách thuế giúp DNNVV; công ty logistics, công ty bán lẻ, công ty sản xuất, chế biến hàng nông lâm thủy sản, dịch vụ, du lịch, như: gia hạn thời hạn nộp thuế TNCN, miễn tiền phạt chậm nộp thuế khi công ty đã nộp đủ thuế, miễn, giảm thuế xuất nhập khẩu hàng hóa trực tiếp phục vụ công tác chống dịch, khấu trừ thuế…; miễn, giảm tiền thuê đất, kéo dài thời gian, giãn tiến độ nộp tiền thuê đất sau khi dịch được kiểm soát; giảm giá thuê đất, mặt bằng cho các công ty logistics, công ty bán lẻ…

Đọc thêm công ty Việt Nam hành động ở đây 

Thứ ba, giao các Bộ: Công Thương, Tài chính, NN&PTNT với các đơn vị liên quan nghiên cứu trình Thủ tướng:

-các giải pháp cụ thể để sau đó bảo đảm thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu; giải pháp về thủ tục, quy trình, giấy phép thông quan bảo đảm an toàn cho các lao động phục vụ công tác vận tải ở các cửa khẩu tiếp giáp với Trung Quốc

-các giải pháp cắt giảm chi phí đầu vào cho công ty thông qua việc giúp giảm mức phí điện, nước cho các công ty đang phải tạm ngừng sản xuất kinh doanh do dịch; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc các hành vi lạm dụng chính sách kiểm soát dịch để gây khó dễ cho công ty trong hoạt động thông quan hàng hóa để loại bỏ chi phí không chính thức của công ty

-các giải pháp tăng cường truy xuất xuất xứ cho các mặt hàng nông sản để xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc và các nước khác.

Thứ ba, giao Bộ LĐTB&XHphối hợp với các đơn vị liên quan rà soát ngay tình hình xài lao động của các công ty, nhất là công ty đang thiếu hụt nhân công do lao động Trung Quốc chưa quay trở lại làm việc, đề xuất các giải pháp khắc phục thực trạng thiếu hụt lao động tạm thời.

Thứ tư, giao các Bộ, cơ quan: KHĐT, TTTT, KHCN, Công thương và Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy mạnh công ty phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong thương mại điện tử, giao vận, chuyển phát, thanh toán điện tử trên môi trường số.

Thứ năm, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, một số tỉnh biên giới sau đó đẩy mạnh công tác đối thoại với các đối tác, kịp thời xử lý, tháo dỡ các không không khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản do tác động của việc áp dụng các phương pháp kiểm soát dịch Covid-19.

Không chỉ vậy, để giúp phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng sau khi kiểm soát, dập dịch thành công, Bộ KHĐT nhấn mạnh đến việc phải đẩy nhanh các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế cả trước mắt và lâu dài.

trong đó, các bộ, ngành và địa phương rà soát các thiệt hại về kinh tế – xã hội do dịch gây ra; đề xuất, kiến nghị các giải pháp giúp nhằm phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thêm vào đó cần sau đó điều hành đồng bộ, linh hoạt các chính sách vĩ mô; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, thích hợp chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.

các Bộ, ngành, địa phương cũng càn khẩn trương nhận xét việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế thời gian qua, từ đó đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực để đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và trong từng ngành, lĩnh vực theo hướng ít phụ thuộc hơn, tăng cường khả năng chống chọi và thích ứng với các biến động tốt hơn; khơi dậy nội lực trong nước, xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, đủ sức chống chịu với các biến động bên ngoài…

Một loạt đề xuất mới cứu kinh tế Việt Nam khỏi thiệt hại do virus Corona gây ra - Ảnh 2.


— Lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới