Một công ty xây dựng bất ngờ báo lãi lớn, gấp gần 3 lần cùng kỳ


Một doanh nghiệp xây dựng bất ngờ báo lãi lớn, gấp gần 3 lần cùng kỳ- Ảnh 1.

Năm qua, Xây dựng Xuân Đỉnh ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 642 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với năm 2022. (ảnh minh họa)

công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh (Xây dựng Xuân Đỉnh) vừa công bố BCTC định kỳ năm 2023. Theo đó, công ty xây dựng này ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, lợi nhuận sau thuế đạt 642 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với năm 2022 (228 tỷ đồng).

Tính đến thời điểm 31/12/2023, Vốn chủ sở hữu của Xây dựng Xuân Đỉnh là 2.802 tỷ đồng, tăng 29,7% so với đầu năm (tương ứng tăng 642 tỷ đồng).

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,53 lần (tương ứng 5.464 tỷ đồng) hồi đầu năm, xuống 1,71 lần (tương ứng 4.791 tỷ đồng) vào thời điểm cuối năm 2023.

trong đó, dư nợ trái phiếu gần như đi ngang so với thời điểm đầu năm ở mức 3.300 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp xây dựng bất ngờ báo lãi lớn, gấp gần 3 lần cùng kỳ- Ảnh 2.

thời điểm cuối năm 2023, Xây dựng Xuân Đỉnh con dư nợ trái phiếu 3.300 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2023, giúp tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,88%, tăng đáng kể so với con số 11,14% đạt được vào năm 2022.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện Xây dựng Xuân Đỉnh đang lưu hành 3 lô trái phiếu gồm: lô trái phiếu XDCCH2124001, giá trị 1.000 tỷ đồng, lô trái phiếu XDCCH2125002, giá trị 1.100 tỷ đồng và lô trái phiếu XDCCH2126003, giá trị 1.200 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này được phát hành từ tháng 3 – 4/2021, với kỳ hạn 4 – 5 năm. trong đó, lô trái phiếu XDCCH2125002 sẽ đến kỳ đáo hạn vào tháng 4/2025. Hai lô trái phiếu còn lại là XDCCH2124001 và XDCCH2126003 sẽ đáo hạn vào tháng 03 và tháng 4/2026.

Cả 3 lô trái phiếu kể trên đều có lãi suất phát hành là 11%/năm và tổ chức lưu ký là công ty Cổ phần Chứng khoán Smartmind (Tên cũ: công ty cổ phần Chứng khoán KS).

Cũng theo dữ liệu từ HNX, trong năm 2023, Xây dựng Xuân Đỉnh đã chi trả đúng thời hạn hơn 330 tỷ đồng tiền lãi cho các lô trái phiếu đang lưu hành.

Theo tìm hiểu được biết, công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh thành lập vào tháng 09/2016, với lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở, vốn điều lệ của công ty là 1.000 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là Giám đốc Đỗ Thị Hồng Nhung.


— Bài Viết theo Cafef —