Một công ty hóa chất đặt mục tiêu lợi nhuận thấp nhất 4 năm, dự kiến chia cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 175%


CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Tại Đại hội, CSV dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 1.640 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với năm trước Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế lại giảm 10% so với thực hiện 2023, xuống mức 261 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 4 năm của CSV. Cổ tức dự kiến là 10%.

photo-1712716645834

Ban lãnh đạo CSV nhận định năm nay có nhiều cực khó khăn như giá bán các mặt hàng NaOH, HCI trên thị trường đang giảm, các mặt hàng H3PO4 hay H2SO4 chịu sự cạnh tranh gay gắt từ hàng nhập giá rẻ, tiêu dùng và xuất khẩu vẫn gặp cực khó khăn. Tuy nhiên, CSV có những điều kiện tốt khi nguyên nguyên liệu chính cho sản xuất được duy trì ổn định, lượng khách hàng ổn định dù mức độ cạnh tranh cao hơn, đẩy mạnh tiêu thụ cho TKV, mức tồn kho phù hợp với tiến độ sản xuất.

Năm 2023 trước đó, CSV ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.588 tỷ đồng, giảm 25% và lợi nhuận trước thuế đạt 289 tỷ đồng, lần lượt giảm 25% và 43% so với năm 2022. Tuy nhiên, công ty vẫn vượt 7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Với kết quả đạt được, CSV đề xuất mức chi trả cổ tức 25% cho năm 2023 bằng tiền mặt, tương đương với số tiền hơn 110 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CSV muốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu) với tổng tỷ lệ 150% (cổ đông cứ sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới).

Tổng trọng lượng phát hành dự kiến 66,3 triệu cổ phiếu. sau khi phát hành, CSV sẽ tăng vốn điều lệ từ 442 tỷ lên 1.105 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và quỹ đầu tư phát triển. Thời gian thực hiện trong quý 2-3/2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

trên thị trường, cổ phiếu CSV đã tăng 54% từ đầu năm 2024 lên mức 63.100 đồng/cp (đóng cửa ngày 9/4). Vốn hóa thị trường tương ứng đạt khoảng 2.800 tỷ đồng.

photo-1712716659755

 


— Trích dẫn: Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...