MBKE đặt kế hoạch tăng trưởng 27% lãi trước thuế cho năm 2020


MBKE đặt kế hoạch tăng trưởng 27% lãi trước thuế cho năm 2020

HĐTV công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng (MBKE) vừa có quyết định thông qua ngân sách và kế hoạch kinh doanh năm 2020.


Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của MBKE


Nguồn: Nghị quyết HĐTV MBKE

Theo kế hoạch, MBKE đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 259 tỷ đồng, tăng 19% so với kết quả năm 2019 chủ yếu kỳ vọng nhiều vào doanh thu tư vấn ở mức hơn 74 tỷ đồng, cao gấp 195 lần thực hiện năm 2019.

trong khi đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu vẫn chính là nguồn thu chủ lực đối với công ty Tuy nhiên lại được đặt kế hoạch đi lùi trong năm 2020 với gần 143 tỷ đồng, giảm 6% so với thực hiện năm 2019. Mục tiêu cho doanh thu môi giới chứng khoán cũng đi lùi 36%, đạt hơn 41 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng lên kế hoạch về chi phí với gần 150 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện năm 2019.

Từ đó, MBKE đặt mục tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế gần 109 tỷ đồng, tăng 27% so với kết quả thực hiện được trong năm 2019.

Khang Di

FILI
— Lấy từ VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới