MB chưa bán hết 23 triệu cp quỹ


MB chưa bán hết 23 triệu cp quỹ

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) vừa có thông báo hoàn tất bán hơn 21.4 triệu cp quỹ trong tổng số 23 triệu cp đăng ký bán. Giao dịch được thực hiện từ ngày 30/12/2019 đến ngày 29/01/2020.

MB cho biết nguyên nhân không bán được 1.6 triệu cp quỹ do giá chưa đạt mức phê duyệt của HĐQT MB.

Hiện, số lượng cổ phiếu quỹ của MB đã giảm từ 47.1 triệu cp xuống còn 25.6 triệu cp.

Trước đó, trong ngày 22/01/2020, VSD thông báo đã thực hiện chuyển nhượng quyền sở hữu hơn 21.4 triệu cp quỹ của MB sang cho các nhà đầu tư nước ngoài theo đề nghị của MB và ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm: Fiera Capital Emerging Market Funds, Franklin Templeton Investment Funds Templeton Frontier Markets Funds, KIM Vietnam Growth Equity Fund, TMAM Vietnam Equity Mother Fund, Vietnam Growth Stock Income Mother Fund, Swiftcurrent Partners, L.p, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balance Fund. Đây đều là các quỹ và thành viên của quỹ đầu tư đến từ nước ngoài.

Khang Di

FILI
— Bài viết lấy từ VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới