Mang động vật từ vùng dịch vào Việt Nam bị phạt 30 triệu đồng


Chính Phủ đã ban hành Nghị định 04/2020, sửa đổi, bổ sung một số quy định ở Nghị định 90/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và Nghị định 31/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng và có hiệu lực từ ngày 18/2/2020.

Nghị định 04/2020 đã bổ sung thêm nhiều lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh kiểm dịch thực, động vật.

Theo điểm b khoản 6 Điều 2 Nghị định 04 (bổ sung khoản 6 Điều 15 Nghị định 90/2017), người nhập cảnh hoặc quá cảnh lãnh thổ Việt Nam khi mang theo mặt hàng động vật tươi sống, sơ chế hoặc chế biến từ quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh động vật nguy hiểm trên loài động vật đó sẽ bị phạt tiền 20-30 triệu đồng.

Nghị định 04 cũng quy định phạt tiền 20-30 triệu đồng đối cá nhân vận chuyển động vật mắc bệnh, mặt hàng hoặc chất thải của động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đang được công bố ra khỏi vùng dịch khi không được phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thú ý và gây thiệt hại về tài sản dưới 100 triệu đồng.

Cá nhân vi phạm cùng hành vi trên nếu gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên và thuộc trường hợp không khởi tố hình sự, sẽ bị xử phạt 30-40 triệu đồng.

Mặc khác, cá nhân đưa vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bị nhiễm sinh vật gây hại từ vùng công bố dịch sang vùng khác làm lây lan dịch hại gây thiệt hại về tài sản dưới 100 triệu đồng sẽ bị xử phạt 3-6 triệu đồng.

Cá nhân vi phạm cùng hành vi trên nếu gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên và thuộc trường hợp không khởi tố hình sự, sẽ bị xử phạt 20-30 triệu đồng.

PV

Theo Nhịp sống kinh tế


— Lấy từ Cafef —