Lợi nhuận lao dốc mạnh, công ty con của Hóa chất Đức Giang vỡ kế hoạch cổ tức “khủng”


CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam (mã PAT), công ty do Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC) gián tiếp sở hữu qua Đức Giang Lào Cai (mã DGL), vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 dự kiến diễn ra ngày 27/3 đến đây, với khá nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, cổ tức và nhân sự,…

Theo đó, PAT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu tổng doanh thu thuần gần 1.678,5 tỷ đồng, trong đó sản lượng Phốt pho dự kiến đạt 18.000 tấn, tương ứng doanh thu 1.674 tỷ đồng. Mục tiêu lợinhuận sau thuế đạt 230 tỷ đồng, giảm gần 20% so với thực hiện năm 2023.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế năm 2023 cũng đã giảm mạnh 70% so với năm 2022 trước đó. công ty cho biết 2023 là năm rất khó khăn đối với kinh doanh phốt pho, mặt hàng chính của PAT. giá bán giảm nhanh (45%), nhu cầu cũng đi xuống khiến công ty phải giảm hiệu suất. Cùng với giá chất liệu đầu vào tăng, kết quả sản xuất kinh doanh sụt giảm rõ rệt.

photo-1710173309277

Với kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, PAT dự kiến sẽ chỉ chia thêm 10% cổ tức của năm 2023, tương ứng tỷ lệ cổ tức cho cả năm 2023 ở mức 100% (trước đó đã tạm ứng 90%). Con số này thấp hơn nhiều so với mức cổ tức 140% được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua. Năm 2024, PAT dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 70%.

Cũng theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, cổ đông sẽ tiến hành bầu ra thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2024-2029). Nhưng, thành viên ban lãnh đạo dự kiến không có sự đổi thay với ông Đào Hữu Huyền tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới.

Trong một diễn biến liên quan khác, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Hóa chất Đức Giang có tờ trình về việc nghiên cứu sáp nhập PAT vào công ty. Nhưng, tài liệu của PAT không đề cập đến điều này.

trên thị trường, cổ phiếu PAT đang dừng ở mức 101.700 đồng/cp, tăng gần 10% từ đầu năm 2024. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt hơn 2.500 tỷ đồng.

photo-1710173361737

 


— Nguồn: Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...