Lợi nhuận HDBank 6 tháng đầu năm vượt 5.300 tỷ đồng, hoàn thành 54% kế hoạch năm, nợ xấu riêng lẻ chỉ 0,93%


Tiếp nối kết quả tích cực của quý đầu năm, trong quý 2, toàn bộ các chỉ tiêu kinh doanh của HDBank đều tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng. Tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 5.582 tỷ, tăng 31,2% so với cùng kỳ quý 2/2021. Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 2.776 tỷ, tăng 32,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm tổng thu nhập hoạt động đạt 10.704 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2021. trong đó thu nhập thuần từ lãi tăng 25,8%, thu nhập ngoài lãi tăng 32,6%. Đặc biệt mảng kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) và các dịch vụ thanh toán không xài tiền mặt tiếp tục khởi sắc mạnh mẽ với thu nhập thuần gấp hai lần cùng kỳ. 

Ngân hàng quản trị hiệu quả chi phí Thêm nữa ứng dụng công nghệ số để gia tăng năng suất lao động và quản trị rủi ro, hỗ trợ chi phí hoạt động 6 tháng đầu năm chỉ tăng 19,4% so với cùng kỳ. Hệ số chi phí hoạt động/tổng thu nhập hoạt động cải thiện lên 37% từ mức 39,4% cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lãi ròng trên vốn chủ sở hữu (ROAE) và lãi ròng trên tài sản (ROAA) đạt lần lượt 25,6% và 2,24%, đều cao hơn cùng kỳ năm trước.

Các chỉ tiêu an toàn hoạt động được cam đoan ở mức tốt với hệ số an toàn vốn CAR (chuẩn Basel II) đạt 14,9%, mức cao dẫn đầu toàn ngành. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 0,93%, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu riêng lẻ đạt mức an toàn cao 109%.

HDBank đang triển khai kế hoạch tăng vốn được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua phát hành hơn 503 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, với tỷ lệ cung cấp 25%. Khi hoàn tất vốn điều lệ sẽ tăng từ 20.273 tỷ đồng lên 25.303 tỷ đồng. Việc tái đầu tư lợi nhuận tích lũy cho hoạt động kinh doanh hỗ trợ HDBank có thêm nguồn lực cho các kế hoạch tăng trưởng cao và gia tăng lợi nhuận theo chiến lược được cổ đông phê duyệt. 

Tại ngày 30/6/2022, tổng huy động vốn đạt trên 340 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt trên 245 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8% so với 31/12/2021. Khách hàng khu vực nông nghiệp nông thôn, công ty xuất khẩu, các chuỗi cung ứng và cung cấp, kinh tế hộ gia đình, tiểu thương, các chương trình tín dụng xanh được HDBank ưu tiên cấp tín dụng.

Kết quả hoạt động tích cực đạt được trong 6 tháng đầu năm cho thấy năng lực triển khai hiệu quả và quyết tâm cao của HDBank trong chuyển đổi số để gia tăng năng suất lao động, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tạo giá trị cộng hưởng tích cực cho tất cả các thành viên trong hệ sinh thái khách hàng rộng lớn và giàu tiềm năng của Tập đoàn. Đây cũng là tín hiệu cho thấy chiến lược tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng trong công đoạn phát triển mới đang từng bước được hiện thực hóa và đem đến nhiều giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư.

https://cafef.vn/loi-nhuan-hdbank-6-thang-dau-nam-vuot-5300-ty-dong-hoan-thanh-54-ke-hoach-nam-no-xau-rieng-le-chi-093-20220730093528214.chn


— Lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới